Pěvecké oddělení

Pěvecké oddělení je od počátku existence konzervatoře nejpočetnější. Posluchači absolvují čtyřleté studium hlavního oboru sólový zpěv, ukončené maturitní zkouškou, nebo šestileté, ukončené absolutoriem.

Hlavním předpokladem pro studium sólového zpěvu je pěkný, zdravý hlas s pěvecko-technickými předpoklady, muzikálností, výrazovými schopnostmi a správnou dikcí. Dílčím předpokladem je prokázání základních znalostí všeobecné hudební nauky.

Výuka sólového zpěvu probíhá individuálně v rozsahu 2–3 hodin týdně. Důraz je kladen na rozvoj hlasových, pěvecko-technických, intonačně-rytmických a interpretačních schopností studenta. Ti se vzdělávají pod odborným vedením pedagogů a jsou připravováni pro svůj další umělecký vývoj.

Posluchači hlavního oboru trojobor církevní hudba absolvují sólový zpěv 1. – 6. ročník s dotací jedné hodiny týdně. Posluchači hlavního oboru řízení sboru absolvují sólový zpěv 1. – 6. ročník s dotací jedné hodiny týdně. Posluchači hlavního oboru hra na varhany absolvují sólový zpěv v rámci 2. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. Cílem je získání základů pěvecké techniky.

Posluchači pěveckého oddělení tradičně vystupují na adventních koncertech, buď jako sólisté, nebo jako členové komorního či smíšeného pěveckého sboru konzervatoře. Právě oni se podílejí na vytříbeném témbru obou těles. Jedná se o cyklus koncertů, jež se konají nejen v Moravskoslezském kraji, ale po celé České republice a v zahraničí. Dále vystupují na předehrávkách a koncertech, které pořádá pěvecké oddělení pravidelně na jaře v koncertní aule konzervatoře.

Studenti pěveckého oddělení absolvují během svého studia velké množství koncertů a vystoupení, včetně významných zahraničních koncertních zájezdů, ať už jako sólisté nebo členové pěveckého sboru. Jsou aktivními účastníky významných pěveckých soutěží a získávají význačná ocenění. (Praha, Ostrava, Stonava, Olomouc, Karlovy Vary atd.)

Taktéž se posluchači pěveckého oddělení pravidelně aktivně účastní interpretačních seminářů - kurzů barokní hudby a kurzů gregoriánského chorálu pořádaných na půdě opavské konzervatoře. Spolupracují s operní scénou zdejšího Slezského divadla v Opavě, v níž byl studenty CKNŘ výrazně posílen především mužský sbor. Trvalá je rovněž spolupráce se statutárním městem Opava a Slezským zemským muzeem.

Výrazným počinem nejen pěveckého oddělení bylo nastudování:

  • oratoria Il Trionfo della Croce A. Predieriho (ve spolupráci se souborem barokní hudby Hoffmusici Ondřeje Macka) v říjnu 2008 v kostele sv. Václava v Opavě
  • Stabat Mater G. B. Pergolesiho provedené v březnu 2010 v Opavě v kostele sv. Václava a dále v květnu 2010 v Arcibiskupském paláci v Olomouci, v září 2010 v Rakouském Gumpoldskirchen a v dubnu 2011 v Pasově
  • Via Crucis F. Liszta v dubnu 2011 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
  • oratoria Der Sterbende Jesus F. A.  Rösslera (ve spolupráci se souborem Capella Regia Praha Roberta Huga) provedené v říjnu 2012 v kostele sv. Václava v  Opavě a  v březnu 2013 ve farním kostele v Bruntále a  také v  červnu 2014 (ve spolupráci s Václavem Luksem) v kostele sv. Vojtěcha v Opavě
  • Bastien a Bastienka W. A. Mozarta provedené v červnu 2015 v Loutkovém divadle v Opavě
  • Dixit Dominus A. Vivaldiho (ve  spolupráci s Českým barokním ansámblem Romana Válka) na Adventním koncertě v prosinci 2015 v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
  • Pošťácká pohádka J. Felda ml. provedené v březnu, červnu a září 2018 ve Slezském divadle Opava.

Vyučované obory


Sólový zpěv

Důraz je kladen na rozvoj hlasových, pěvecko-technických, intonačně-rytmických a interpretačních schopností studenta pod odborným vedením pedagogů s uměleckými a pedagogickými zkušenostmi. U studentů jiných oborů se výuka sólového zpěvu zaměřuje především na správné vedení hlasu. Důraz se klade na využití pěvecké techniky pro intonaci, s ohledem na účinkování ve sborových tělesech.

Pedagogové