Charitativní činnost

Charitativní činnosti konzervatoře dotváří obraz školy, která věří, že smysluplné projekty, v podobě různých forem pomoci druhým lidem, mají svůj význam a smysl.

Jádro pomoci konzervatoře lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří charitativní sbírky. Podporujeme celkem pět charitativních sbírkových akcí a pravidelně každý rok vysíláme naše studenty prodávat sbírkové předměty, jejichž výtěžek je určen na pomoc handicapovaným dětem, dětem bez rodiny a jinak postiženým spoluobčanům.

Druhou částí charitativní činnosti školy jsou návštěvy studentů v domovech pro seniory, dětských domovech, nemocnicích a podobných zařízeních. Jedná se o akce spojené s pěveckým a hudebním vystoupením, které si studenti připravují pod vedením svých pedagogů. Věříme, že i hudba léčí a spolu s uměním, které na taková místa přinášíme, tam přinášíme i radost a optimismus.

Sbírkové charitativní akce

Studenti konzervatoře se pod vedením výchovné poradkyně PhDr. Šárky Čížkové pravidelně zapojují do těchto prodejních sbírek:

  • charitativní akce „Sluníčkový den“, Nadační fond Rozum a cit, výtěžek z prodeje keramických sluníček slouží na podporu dětí v náhradních rodinách a opuštěným dětem
  • charitativní akce Český den proti rakovině („Květinový den“), výtěžek z prodeje kvítku měsíčku lékařského se stužkou je zaslán fondu ARCADIA Praha, spol. s r.o.; sbírka slouží k získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavení onkologických center
  • celorepubliková akce Projekt Šance věnovaná „dětem ulice“, výtěžek z prodeje propisek je věnován na děti bez domova, zneužívané děti, a to formou tzv. pracovních dílen
  • charitativní akce „Den, kdy svítí světlušky“, výtěžek ze prodeje sbírkových předmětů (magnetky, náramky, přívěsky) slouží na pomoc nevidomým (na speciální pomůcky, osobní asistenci atd.)
  • charitativní akce „Svátek s Emilem“, výtěžek z prodeje sbírkových předmětů (přívěsky, gumy) je věnován na podporu handicapovaných sportujících dětí