Charakteristika konzervatoře

Církevní konzervatoř Německého řádu (CKNŘ) vznikla coby Církevní konzervatoř Opava ve školním roce 2006/2007 transformací Církevní střední varhanické školy v Opavě. Zřizovatelem CKNŘ je od dubna 2018 Bailiva Čechy, Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu.

Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv a řízení sboru. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř unikátní zaměření s názvem Trojobor církevní hudba, což je rozšířená výuka odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů. Konzervatoř je ekumenicky otevřená. Přijímá studenty různých konfesí i bez vyznání.

Organizačně se konzervatoř člení na 7 oddělení – oddělení církevní hudby a varhan, klavírní, pěvecké, řízení sboru, smyčcové, dechové a kytarové. Vzdělávání ve hře na hudební nástroje a zpěv má těžiště v individuální formě výuky. Odbornou praxi, která rozvíjí zkušenosti žáka s hraním na veřejnosti, žáci konzervatoře plní prostřednictvím koncertních vystoupení, studentských mší, interpretačních seminářů, třídních přehrávek a různých veřejných vystoupení. Ke své činnosti využívá škola zrekonstruované prostory historické budovy v centru Opavy včetně řádové kaple. Celková kapacita konzervatoře je 120 žáků.

Absolvent oboru vzdělání Hudba v Církevní konzervatoři Německého řádu je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se zejména v těchto oblastech:

 • jako hudební instrumentalista (sólista, komorní hráč, člen orchestru, chrámový hudebník;
 • jako sbormistr vokálních a vokálně instrumentálních souborů;
 • jako dirigent komorních a symfonických orchestrů, vedoucí souboru;
 • jako skladatel, hudební aranžér;
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání;
 • může se také uplatnit jako korepetitor, hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.;
  jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (církevní varhaník, sbormistr, ředitel kůru)

Absolvent oboru vzdělání Zpěv uplatní se v těchto oblastech:

 • jako pěvec (sólista opery, operety, komorní pěvec, člen sboru);
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání;
 • může se také uplatnit jako hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.;
  jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (chrámový zpěvák, sbormistr, ředitel kůru);

Absolvent je připraven dále pokračovat se studiu na VŠ hudebního či pedagogického směru.