Liturgika

Významnou součástí vzdělávacího programu Církevní konzervatoře Německého řádu je liturgická praxe. Ta probíhá ve dvou podobách: jako kolektivní výuka v předmětech Liturgická hudba a v Praktikum liturgické hudby, ve kterých se studenti seznamují teoreticky i prakticky se všemi problémy hudebního působení při katolické liturgii a jako pasivní nebo aktivní účast při studentské bohoslužbě. Bohoslužba se koná jedenkrát týdně, účast je povinná pro studenty všech ročníků. Od 3. ročníku se studenti účastní aktivně jako varhaníci, zpěváci a sbormistři.

Při těchto bohoslužbách bylo provedeno mnoho významných děl chrámové literatury (např. G. P. da Palestrina - Missa brevis, C. Monteverdi - Missa da capella, W. A. Mozart - Kyrie d moll a další).

Pravidelně bývají slouženy mše svaté v latinském jazyce, při kterých zpívá gregoriánská schola Bonifantes Opavienses.