Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje denní i kombinované studium v oboru vzdělání Hudba, a to formou:

  • čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou
  • šestiletého vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem

Odborné vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby a opírá se o současné trendy v této oblasti. Konzervatoř se specializuje na širokou sféru duchovní hudby, kterou od svého vzniku provádí a také propaguje na svých koncertech.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Ke studiu v Církevní konzervatoři Opava se můžete přihlásit zasláním přihlášky na adresu školy.

Církevní konzervatoř Opava nabízí studium v oboru Hudba (82-44-P/01) se zaměřením na: hru na varhany, klavír, cembalo, housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku, trombón, tubu, řízení sboru, sólový zpěv, skladbu a dirigování.

Studium v konzervatoři je šestileté - zakončené absolutoriem (titul DiS.). Studovat lze denní nebo kombinovanou formou.
Stáhněte si Požadavky k talentovým zkouškám.

Talentové zkoušky pro školní rok 2016/2017 se budou konat 15., 18. 1. a 7. 4. 2016.

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám

Zájemcům o studium i letos nabízíme PŘÍPRAVNÉ KURZY v pěti termínech: listopad - leden. Uchazeči budou připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce, v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného hlavního oboru studia a ze hry na klavír. Termíny PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ pro školní rok 2015/2016 (pátky): 20. 11., 27. 11., 4. 12., 11. 12., 8. 1.

V případě zájmu mohou být vypsány další termíny. Kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2015/2016

Dny otevřených dveří proběhly v CKO ve čtvrtek 22. října 2015 a v úterý 3. 11., vždy od 10 do 17 resp. 18 hodin. Prezentace školy zahájily koncerty studentů v 10:00 hod v koncertní aule školy, následovaly další vystoupení, představení jednotlivých oborů studia, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže. Zájemci o studium měli rovněž možnost využít konzultací s pedagogy hlavních oborů.
Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797 nebo e-mailem: info@konzervator.cz

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě, prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, konzultovat s pedagogy apod. Tel.: 553 714 257

DODATEK K DIPLOMU EUROPASS

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS na vyžádání v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

Kontaktní telefon: 595 173 028

Více kontaktů

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře

AKTUALITY

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017. Přijímací řízení se vyhlašuje pro obor a formu vzdělávání: Obor 82-44-P/01 Hudba, obory činnosti: • Hra na varhany, klavír, cembalo • Sólový zpěv • Řízení sboru, Dirigování, Skladba • Hra na... Celá aktualita »

Adventní koncerty 2015

Církevní konzervatoř Opava pořádá v roce 2015 v pořadí již 12. ročník cyklu adventních koncertů, které každoročně na sklonku roku realizuje ve městech Moravskoslezského kraje i v zahraničí. V letošním roce budou studenti a pedagogové konzervatoře se svými hosty reprezentovat Opavu ve městech Krnov, ... Celá aktualita »

Cyklus abonentních koncertů Církevní konzervatoře Opava 2015-2016

Církevní konzervatoř Opava Vás v sezóně 2015-2016 zve na novou abonentní řadu koncertů komorní, sólové a sborové hudby v aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě. 2. koncert cyklu, 24. listopadu, se bude konat v chrámu sv. Ducha v Opavě. Koncerty začínají v 18 hodin. Cena abonentky: 320,- ... Celá aktualita »

Máme rádi baroko 2016

Čtvrtek 31. března 2016. Festival barokní hudby se opět uskuteční v den narození Johanna Sebastiana Bacha (podle dnes platného kalendáře). I 9. ročník celodenní nesoutěžní přehlídky je určen žákům, studentům a pedagogům základních a středních uměleckých škol. V prostorách Církevní konzervatoře Opav... Celá aktualita »

Koncert pedagogů konzervatoře v chrámu sv. Ducha

V úterý 24. listopadu pedagogové opavské konzervatoře účinkovali na koncertu duchovní hudby v minoritském chrámu sv. Ducha v Opavě. Koncert byl součástí letošní nové abonentní řady konzervatoře. Cena abonentky: 320,- Kč Vstupné na jeden koncert: 100,- Kč Důchodci, studenti a děti - celý cyklus: 200,... Celá aktualita »

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2015/2016

Letos proběhly v CKO Dny otevřených dveří ve čtvrtek 22. října a v úterý 3. listopadu 2015 od 10 do 18 hodin. Konaly se v budově školy na Beethovenově ulici 1 v Opavě. Zájemce čekal bohatý a pestrý program, např. výstava o historii budovy konzervatoře, koncerty ve škole i v přilehlých prostorách,... Celá aktualita »

Studijní zájezd studentů a pedagogů CKO do Velké Británie

Ve dnech 25. října až 1. listopadu 2015 se uskutečnil studijní zájezd studentů a pedagogů CKO do Velké Británie (Londýn a okolí) v rámci projektu podpořeného EU s názvem "Podpora vzdělávání v Církevní konzervatoři Opava".