Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje denní i kombinované studium v oboru vzdělání Hudba, a to formou:

  • čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou
  • šestiletého vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem

Odborné vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby a opírá se o současné trendy v této oblasti. Konzervatoř se specializuje na širokou sféru duchovní hudby, kterou od svého vzniku provádí a také propaguje na svých koncertech.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Ke studiu v Církevní konzervatoři Opava se můžete přihlásit zasláním přihlášky na adresu školy.

Církevní konzervatoř Opava nabízí studium v oboru Hudba (82-44-P/01) se zaměřením na:
hru na varhany, klavír, cembalo, akordeon, hru na dechové nástroje a strunné nástroje, řízení sboru, sólový zpěv, skladbu a dirigování. Termíny talentové zkoušky pro zájemce o studium ve školním roce 2015/16 jsou 15. a 16. 1. 2015. Uzávěrka přihlášek pro 1. kolo je 30. 11. 2014.

Studium v konzervatoři je šestileté - zakončené absolutoriem (titul DiS.). Studovat lze denní nebo kombinovanou formou.
Stáhněte si Požadavky k talentovým zkouškám.

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám

Zájemcům o studium aktuálně nabízíme PŘÍPRAVNÉ KURZY v pěti termínech: listopad - leden. Uchazeči jsou připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce a v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného hlavního oboru studia a ze hry na klavír. Termíny PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ pro školní rok 2014/2015 (pátky): 14. 11., 21. 11., 28. 11., 19. 12., 9. 1.

V případě zájmu mohou být vypsány další termíny. Kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2014/2015

Dny otevřených dveří proběhly na CKO ve čtvrtky 9. října 2014 a 6. listopadu 2014 od 10 do 16 hodin. Prezentace školy byla zahájena koncertem studentů v 10:00 hod v koncertní aule školy, následovalo představení jednotlivých oborů studia, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže. Zájemci o studium měli rovněž možnost využít nezávazných konzultací s pedagogy hlavních oborů.
Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797 nebo e-mailem: sedlar@konzervator.cz, info@konzervator.cz

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě, prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, konzultovat s pedagogy apod. Tel.: 553 714 257

DODATEK K DIPLOMU EUROPASS

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům od školního roku 2010/11 evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

Otevřeli jsme NOVÁ STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

Církevní konzervatoř Opava (CKO) otevřela počínaje školním rokem 2010/2011 studium nových zaměření ve studijním oboru hudba: strunné nástroje, dechové nástroje a cembalo.
Vyučují je renomovaní umělci - členové orchestrů a zkušení pedagogové, kteří jsou zárukou úspěšného vývoje mladých hudebníků.
Studijní plány nových oborů obsahují rovněž praxi ve staré hudbě, ať již na dechové anebo na smyčcové nástroje.
V těchto oborech CKO plánuje pořádaní kurzů, seminářů a workshopů pod vedením renomovaných českých a zahraničních interpretů.


Kontaktní telefon: 553 714 257

Více kontaktů

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře

AKTUALITY

ADVENTNÍ KONCERT OPAVA

Adventní koncert Církevní konzervatoře Opava v rámci jubilejního Roku české hudby se bude konat ve čtvrtek 18. prosince 2014 v 18.00 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Zazní především díla staré hudby českých resp. slezkých autorů jako Ditters, Gurecký, ale i Brosmann či Mašát. Úč... Celá aktualita »

Adventní koncerty 2014

Církevní konzervatoř Opava zve na cyklus adventních koncertů Církevní konzervatoř Opava pořádá i v letošním roce v pořadí již 11. ročník cyklu adventních koncertů, které každoročně na sklonku roku realizuje ve městech Moravskoslezského kraje i v zahraničí. V letošním roce budou studenti a pedagog... Celá aktualita »

Bonifantes Opavienses v Mnichově

Gregoriánská schola CKO Bonifantes Opavienses pod vedením prof. Lukáše Kubenky absolvuje ve dnech 19. 3. - 22. 3. 2015 pobyt v Mnichově spojený s účinkováním na bohoslužbách a koncertním vystoupením.

8. ročník festivalu Máme rádi baroko

Úterý 31. března 2015, Církevní konzervatoř Opava. Nesoutěžní koncertní přehlídka se uskuteční v den 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha (podle dnes platného kalendáře) a je určena žákům a pedagogům základních a středních uměleckých škol, kteří s oblibou hrají či zpívají skladby barokních... Celá aktualita »

Vystoupení na vernisáži výstavy Slezského zemského muzea

Studenti a pedagogové konzervatoře vystoupili v úterý 11. 11. 2014 na vernisáži výstavy "Země a její pán" ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. Více na: www.szm.cz

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2014

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlásili 18. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, Opava 2014. Vítězem se stal a také Cenu Nadace ČHF za nejlepší interpretaci skladby P. Ebena získal Tomáš Mihalik ze Slovenska. Druhou cenu obdržel Tomasz Soczek z Po... Celá aktualita »

Skladatelé ve Slezsku - koncert k Roku české hudby

Již tradičně se roky končící čtyřkou, ve kterých si připomínáme výročí velkých českých skladatelů, označují v české kulturní oblasti tzv. Rokem české hudby. Do oslav Roku české hudby 2014 se v letošním roce zapojilo i muzikologické pracoviště Slezského zemského muzea a to projektem s názvem „Hudební... Celá aktualita »

Procházka staletími - Koncert CKO v rámci Bezručovy Opavy 2014

V rámci programu Bezručovy Opavy 2014 vystoupili studenti i pedagogové Církevní konzervatoře Opava s koncertem pod názvem "Procházka staletími". Koncert se konal ve čtvrtek 25. září 2014 v 17 hodin v aule školy. Zazněla sborová, komorní i sólová tvorba, instrumentální i pěvecká.

Koncertní zájezd pedagogů

Ve dnech 19. - 21. 9. 2014 absolvovali pedagogové Církevní konzervatoře Opava koncertní zájezd do Rakouska. V řádovém kostele sv. Michala ve městě Gumpoldskirchen provedli na koncertě a mši svaté díla duchovní hudby od období baroka až po romantizmus.

Slavnostní zahájení školního roku 2014-2015

Slavnostní zahájení nového školního roku 2014-2015 v Církevní konzervatoři Opava začalo mší svatou slavenou velmistrem Řádu J. E. opatem Dr. Bruno Platterem OT, spirituálem školy P. Dr. Štefanem Bednárem OT a dalšími kněžími v pondělí 1. září 2014 v 10 hodin ve školní kapli Sv. Kříže v Opavě za úča... Celá aktualita »