Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje denní i kombinované studium v oboru vzdělání Hudba, a to formou:

  • čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou
  • šestiletého vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem

Odborné vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby a opírá se o současné trendy v této oblasti. Konzervatoř se specializuje na širokou sféru duchovní hudby, kterou od svého vzniku provádí a také propaguje na svých koncertech.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Ke studiu v Církevní konzervatoři Opava se můžete přihlásit zasláním přihlášky na adresu školy.

Církevní konzervatoř Opava nabízí studium Hudby (82-44-P/01) se zaměřením na:
hru na varhany, klavír, cembalo, akordeon, hru na dechové nástroje a strunné nástroje, řízení sboru, sólový zpěv, skladbu a dirigování. Termíny talentové zkoušky pro zájemce o studium ve školním roce 2015/16 jsou 15. a 16. 1. 2015

Studium v konzervatoři je šestileté - zakončené absolutoriem (titul DiS.). Studovat lze denní nebo kombinovanou formou.
Stáhněte si Požadavky k talentovým zkouškám.

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám

Zájemcům o studium aktuálně nabízíme PŘÍPRAVNÉ KURZY v pěti termínech: listopad - leden. Uchazeči jsou připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce a v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného hlavního oboru studia a ze hry na klavír. Termíny PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ pro školní rok 2014/2015 (pátky): 14. 11., 21. 11., 28. 11., 19. 12., 9. 1.

V případě zájmu mohou být vypsány další termíny. Kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc.

18. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, Opava 2014

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašují

18. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, Opava 2014.

Interpretační soutěž mladých varhaníků, která bude probíhat od 27. 10. do 1. 11. 2014, je tříkolová a bude se konat na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče, v chrámu sv. Ducha a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Více...

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2014/2015

Dny otevřených dveří proběhnou na CKO ve čtvrtky 9. října 2014 a 6. listopadu 2014 od 10 do 16 hodin. Prezentace školy bude zahájena koncertem studentů v 10:00 hod v koncertní aule školy, následovat bude představení jednotlivých oborů studia, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže. Zájemci o studium mají rovněž možnost využít nezávazných konzultací s pedagogy hlavních oborů.
Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797 nebo e-mailem: zastupce@konzervator.cz, info@konzervator.cz

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě, prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, konzultovat s pedagogy apod. Tel.: 553 714 257

DODATEK K DIPLOMU EUROPASS

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům od školního roku 2010/11 evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

Otevřeli jsme NOVÁ STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

Církevní konzervatoř Opava (CKO) otevřela počínaje školním rokem 2010/2011 studium nových zaměření ve studijním oboru hudba: strunné nástroje, dechové nástroje a cembalo.
Vyučují je renomovaní umělci - členové orchestrů a zkušení pedagogové, kteří jsou zárukou úspěšného vývoje mladých hudebníků.
Studijní plány nových oborů obsahují rovněž praxi ve staré hudbě, ať již na dechové anebo na smyčcové nástroje.
V těchto oborech CKO plánuje pořádaní kurzů, seminářů a workshopů pod vedením renomovaných českých a zahraničních interpretů.


Kontaktní telefon: 553 714 257

Více kontaktů

AKTUALITY

Koncertní zájezd pedagogů

Ve dnech 19. - 21. 9. 2014 absolvují pedagogové Církevní konzervatoře Opava koncertní zájezd do Rakouska. V řádovém kostele sv. Michala ve městě Gumpoldskirchen provedou na koncertě a mši svaté díla duchovní hudby od období baroka až po modernu.

Procházka staletími - Koncert CKO v rámci Bezručovy Opavy 2014

V rámci programu Bezručovy Opavy 2014 vystoupí studenti i pedagogové Církevní konzervatoře Opava s koncertem pod názvem "Procházka staletími". Koncert se bude konat ve čtvrtek 25. září 2014 v 17 hodin v aule školy. V programu vystoupí studenti a pedagogové CKO. Zazní vokální polyfonie, sborová, kom... Celá aktualita »

Skladatelé ve Slezsku - koncert k Roku české hudby

Již tradičně se roky končící čtyřkou, ve kterých si připomínáme výročí velkých českých skladatelů, označují v české kulturní oblasti tzv. Rokem české hudby. Do oslav Roku české hudby 2014 se v letošním roce zapojilo i muzikologické pracoviště Slezského zemského muzea a to projektem s názvem „Hudební... Celá aktualita »

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2014

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlásili 18. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, Opava 2014. Interpretační soutěž mladých varhaníků, která bude probíhat od 27. 10. do 1. 11. 2014, je tříkolová a bude se konat na nástrojích v Knihovně Petra Bezr... Celá aktualita »

Bonifantes Opavienses v Mnichově

Gregoriánská schola CKO Bonifantes Opavienses pod vedením prof. Lukáše Kubenky absolvuje ve dnech 19. 3. - 22. 3. 2015 pobyt v Mnichově spojený s účinkováním na bohoslužbách a koncertním vystoupením.

Slavnostní zahájení školního roku 2014-2015

Slavnostní zahájení nového školního roku 2014-2015 v Církevní konzervatoři Opava začalo mší svatou v pondělí 1. září 2014 v 10 hodin ve školní kapli Sv. Kříže v Opavě.

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera - Rosettiho

Církevní konzervatoř Opava připravila na červen mimořádný koncert. Produkci CKO se podařilo navázat spolupráci s prestižním českým souborem, zaměřeným na interpretaci staré hudby, Collegiem 1704, v jehož čele stojí dirigent Václav Luks, kterého konzervatoř získala pro realizaci zapomenutého oratoria... Celá aktualita »

Koncert studentů pěveckého oddělení

Ve čtvrtek 5. června 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Pěvecký koncert studentů pátého ročníku. První letošní koncert studentů pěveckého oddělení proběhl ve čtvrtek 3. dubna 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě.

Biřmování velmistrem Řádu J.E. Dr. Bruno Platterem OT

V pátek 16. května 2014 v 10 hodin v řádové a školní Kapli Povýšení sv. Kříže v Opavě udělil velmistr Německého řádu J. E. Dr. Bruno Platter OT svátost biřmování studentům CKO. Na slavnosti se svým hudebním účinkováním podíleli studenti CKO pod vedením pedagogů L. Kubenky a J. Šikuly. Po bohoslužbě ... Celá aktualita »

Koncert oddělení řízení sboru

V pondělí 12. května 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Koncert oddělení řízení sboru CKO. V podání pěveckých sborů školy a pod vedením studentů oddělení řízení sboru zazněla díla barokní, romantické a soudobé sborové literatury.