Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje denní i kombinované studium v oboru vzdělání Hudba, a to formou:

  • čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou
  • šestiletého vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem

Odborné vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby a opírá se o současné trendy v této oblasti. Konzervatoř se specializuje na širokou sféru duchovní hudby, kterou od svého vzniku provádí a také propaguje na svých koncertech.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučované obory

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Ke studiu v Církevní konzervatoři Opava se můžete přihlásit zasláním přihlášky na adresu školy.

Církevní konzervatoř Opava nabízí studium Hudby (82-44-P/01) se zaměřením na:
hru na varhany, klavír, cembalo, akordeon, hru na dechové nástroje a strunné nástroje, řízení sboru, sólový zpěv, skladbu a dirigování. Dodatečný termín talentové zkoušky pro zájemce o studium ve školním roce 2014/15 je 12. 6. 2014

Studium v konzervatoři je šestileté - zakončené absolutoriem (titul DiS.). Studovat lze denní nebo kombinovanou formou.
Stáhněte si Požadavky k talentovým zkouškám.

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám

Zájemcům o studium jsme aktuálně nabídli PŘÍPRAVNÉ KURZY v pěti termínech: listopad - leden. Uchazeči jsou připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce a v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného hlavního oboru studia a ze hry na klavír. Termíny PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ pro školní rok 2013/2014 (pátky): 15. 11., 22. 11., 29. 11., 20. 12., 10. 1.

V případě zájmu mohou být vypsány další termíny. Kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc.

18. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, Opava 2014

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašují

18. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, Opava 2014.

Interpretační soutěž mladých varhaníků, která bude probíhat od 27. 10. do 1. 11. 2014, je tříkolová a bude se konat na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče, v chrámu sv. Ducha a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Více...

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2013/2014

Dny otevřených dveří proběhnou na CKO ve čtvrtky 9. října 2014 a 6. listopadu 2014 od 10 do 16 hodin. Prezentace školy bude zahájena koncertem studentů v 10:00 hod v koncertní aule školy, následovat bude představení jednotlivých oborů studia, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže. Zájemci o studium mají rovněž možnost využít nezávazných konzultací s pedagogy hlavních oborů.
Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797 nebo e-mailem: zastupce@konzervator.cz, info@konzervator.cz

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě, prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, konzultovat s pedagogy apod. Tel.: 553 714 257

DODATEK K DIPLOMU EUROPASS

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům od školního roku 2010/11 evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

Otevřeli jsme NOVÉ OBORY

Církevní konzervatoř Opava (CKO) otevřela počínaje školním rokem 2010/2011 studium nových zaměření ve studijním oboru hudba: strunné nástroje, dechové nástroje a cembalo.
Vyučují je renomovaní umělci - členové orchestrů a zkušení pedagogové, kteří jsou zárukou úspěšného vývoje mladých hudebníků.
Studijní plány nových oborů obsahují rovněž praxi ve staré hudbě, ať již na dechové anebo na smyčcové nástroje.
V těchto oborech CKO plánuje pořádaní kurzů, seminářů a workshopů pod vedením renomovaných českých a zahraničních interpretů.


Kontaktní telefon: 553 714 257

Více kontaktů

AKTUALITY

Konzervatoř zahájila nový školní rok slavností

U příležitosti 15. výročí vydala CKO Slavnostní almanach
V pondělí 2. září 2013 zahájila Církevní konzervatoř Opava oslavy k patnáctiletému výročí svého založení. Do Opavy se sjeli vzácní hosté z ciziny – především sestry a bratři Německého řádu, který je zřizovatelem konzervatoře. Mezi váženými hosty byli i ústřední představitelé města Opavy spolu s primátorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., zástupci významných opavských kulturních institucí – Slezské univerzity a Slezského zemského muzea. Celá aktualita »

Slavnostní koncert pedagogů školy a školních pěveckých sborů k jubileu ředitelky školy Ing. Evy Bláhové

Slavnostní koncert pedagogů školy a školních pěveckých sborů k jubileu ředitelky a zakladatelky školy Ing. Evy Bláhové proběhl ve čtvrtek 6. března 2014 ve 13 hodin v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici v Opavě. Ing. Eva Bláhová vystudovala Vysoké učení technické v Brně, fakultu Pozemního sta... Celá aktualita »

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentových zkoušek naleznete v příloze. Celá aktualita »

Absolventské koncerty 2014

Letošní veřejné absolventské koncerty v CKO: 7. 4. 2014, 18. hodin, Aula CKO - Absolventský koncert Venduly Huškové a Jany Kempové - zpěv, 24. 4. 2014, 18 hodin, KPB - Absolventský koncert Markéty Komarové - hra na klavír a Jana Honka - zpěv, 28. 4. 2014, 18 hodin, Aula CKO - Absolventský konc... Celá aktualita »

Koncert oddělení řízení sboru

V pondělí 12. května 2014 v 18 hodin proběhne v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Koncert oddělení řízení sboru CKO. V podání pěveckých sborů školy a pod vedením pedagogů a studentů oddělení řízení sboru zazní díla barokní, romantické a soudobé sborové literatury. Jste srdečně zváni!

Koncert studentů pěveckého oddělení

Ve čtvrtek 5. června 2014 v 18 hodin proběhne v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Pěvecký koncert studentů pátého ročníku. Srdečně zveme! Ve čtvrtek 3. dubna 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Koncert studentů pěveckého oddělení.

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera - Rosettiho

Církevní konzervatoř Opava připravuje na červen mimořádný koncert. Produkci CKO se podařilo navázat spolupráci s prestižním českým souborem, zaměřeným na interpretaci staré hudby, Collegiem 1704, v jehož čele stojí dirigent Václav Luks, kterého konzervatoř získala pro realizaci zapomenutého oratoria... Celá aktualita »

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2014

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlásili 18. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, Opava 2014. Interpretační soutěž mladých varhaníků, která bude probíhat od 27. 10. do 1. 11. 2014, je tříkolová a bude se konat na nástrojích v Knihovně Petra Bezr... Celá aktualita »

Koncert studentů klavírního oddělení

V úterý 15. dubna 2014 v 18:00 hodin pořádala CKO v Aule školy na Beethovenově ul. č. 1 v Opavě koncert studentů klavírního oddělení. V programu zazněla především díla romantických a moderních autorů.

Varhanní přehlídka konzervatoří ČR

V úterý a ve středu 8. až 10. 4. 2014 se studenti CKO Anežka Lukšová a Václav Stoklasa zúčastnili 4. ročníku Varhanní přehlídky konzervatoří ČR na Konzervatoři v Ostravě. I tento ročník zaznamenával Český rozhlas Vltava. První ročník Varhanní přehlídky pořádala Církevní konzervatoř Opava v roce 201... Celá aktualita »

Koncert studentů dechového a strunného oddělení CKO

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 v 18 hodin se na půdě Auly CKO na Beethovenově ul. 1 v Opavě odehrál Koncert studentů dechového a strunného oddělení CKO.

Varhanní koncert studentů

Varhanní koncert studentů CKO proběhl ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 17 hodin v Sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Zazněly skladby romantických i moderních autorů. Podrobný program v příloze. Celá aktualita »