Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje denní i kombinované studium v oboru vzdělání Hudba, a to formou:

  • čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou
  • šestiletého vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem

Odborné vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby a opírá se o současné trendy v této oblasti. Konzervatoř se specializuje na širokou sféru duchovní hudby, kterou od svého vzniku provádí a také propaguje na svých koncertech.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám

Zájemcům o studium i letos nabízíme PŘÍPRAVNÉ KURZY v pěti termínech: listopad - leden. Uchazeči budou připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce, v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného hlavního oboru studia a ze hry na klavír. Termíny PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ pro školní rok 2015/2016 (pátky): 13. 11., 20. 11., 27. 11., 18. 12., 8. 1.

V případě zájmu mohou být vypsány další termíny. Kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2015/2016

Den otevřených dveří proběhne na CKO ve čtvrtek 22. října 2015 od 10 do 16 hodin. Prezentace školy bude zahájena koncertem studentů v 10:00 hod v koncertní aule školy, následovat bude představení jednotlivých oborů studia, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže. Zájemci o studium budou mít rovněž možnost využít nezávazných konzultací s pedagogy hlavních oborů.
Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797 nebo e-mailem: info@konzervator.cz

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě, prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, konzultovat s pedagogy apod. Tel.: 553 714 257

DODATEK K DIPLOMU EUROPASS

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS na vyžádání v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

Kontaktní telefon: 553 714 257

Více kontaktů

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře

AKTUALITY

Koncertní zájezd pedagogů

Ve dnech 9. - 11. října 2015 absolvují pedagogové Církevní konzervatoře Opava koncertní zájezd do Rakouska. V řádovém kostele sv. Michala ve městě Gumpoldskirchen provedou na koncertě a mši svaté díla duchovní hudby od období baroka až po romantizmus a modernu.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2015/2016

Další ze Dnů otevřených dveří proběhne na CKO ve čtvrtek 22. října 2015 od 10 do 16 hodin. Prezentace školy budou zahájeny koncertem studentů v 10:00 hod v koncertní aule školy, následovat bude představení jednotlivých oborů studia, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže. Zájemci o studium budou ... Celá aktualita »

Adventní koncerty 2015

Církevní konzervatoř Opava pořádá i v roce 2015 v pořadí již 12. ročník cyklu adventních koncertů, které každoročně na sklonku roku realizuje ve městech Moravskoslezského kraje i v zahraničí. V letošním roce budou studenti a pedagogové konzervatoře se svými hosty reprezentovat Opavu ve městech Krnov... Celá aktualita »

Máme rádi baroko 2016

Čtvrtek 31. března 2016. Festival barokní hudby se opět uskuteční v den narození Johanna Sebastiana Bacha (podle dnes platného kalendáře). I 9. ročník celodenní nesoutěžní přehlídky je určen žákům, studentům a pedagogům základních a středních uměleckých škol. V prostorách Církevní konzervatoře Opav... Celá aktualita »

Slavnostní zahájení nového školního roku 2015/2016

Nový školní rok 2015/2016 v Církevní konzervatoři Opava začne v úterý 1. září 2015. Slavnostní zahájení nového školního roku bude pokračovat mší svatou slavenou spirituálem školy P. Dr. Štefanem Bednárem OT ve středu 2. září 2015 v 9 hodin ve školní kapli Sv. Kříže v Opavě za účasti představené česk... Celá aktualita »

Vystoupení na vernisáži Slezského zemského muzea

Studenti a pedagogové opavské konzervatoře vystoupili v úterý 1. září 2015 v 17 hodin na vernisáži výstavy "Neklidné století" ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. Zazněla zejména komorní hudba opavského autora 20. století V. Kálika. Více na: www.szm.cz