Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje všeobecné a hudební vzdělání v oborech:

  • HUDBA 82-44-P/01
  • ZPĚV 82-45-P/01

ve formě denního a kombinovaného studia. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS.

Celkové pojetí vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby. Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, řízení sboru, dirigování a skladbu. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř rozšířenou výuku odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

Vyhlášení 1. kola talentových zkoušek

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 (více v příloze).

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám 2016/2017

Zájemcům o studium i letos nabízíme PŘÍPRAVNÉ KURZY v čtyřech termínech: 25. listopadu 2016, 2. prosince 2016, 16. prosince 2016, 6. ledna 2017.
Uchazeči jsou připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce a v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného zaměření studia.
NOVINKA!!! Pro školní rok 2016/2017 přípravné kurzy jsou zcela zdarma.

Informace + přihláška


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016/2017

Dny otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek
10. listopadu 2016 a ve čtvrtek 9. 2. 2017 od 10 do 17 hodin. V rámci těchto dnů proběhne koncert studentů, představení jednotlivých studijních oborů, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže a další doprovodný program. Zájemci o studium budou mít možnost konzultací s pedagogy hlavních oborů. Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797, 595 173 028 nebo e-mailem: info@konzervator.cz

Školu lze navštívit i kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s možností prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, individuální konzultace s pedagogy apod.

DODATEK K DIPLOMU EUROPASS

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS na vyžádání v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

Kontaktní telefon: 595 173 028

Více kontaktů

Video: Barokní dílny MÁME RÁDI BAROKO 2016

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře

XIX. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena

AKTUALITY

Ředitelské volno

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje na dny 24. a 25. 10. 2016 ředitelské volno. Celá aktualita »

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, Opava 2016

Koncem října se v Opavě opět představí mladí varhaníci z řady evropských zemí. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, která byla založena v roce 1978 a probíhá ve dvouletých cyklech, se opět uskuteční od 24. do 29. října. V tuto dobu se Opava stane městem mladých varhaníků, a jelikož jsou soutěžn... Celá aktualita »

Beethovenův Hradec 2017

55. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru housle pořádá Církevní konzervatoř Opava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů. ... Celá aktualita »

Cyklus abonentních koncertů Církevní konzervatoře Opava 2016 - 2017

Církevní konzervatoř Opava v sezóně 2016 - 2017 připravuje další řadu abonentních koncertů komorní, sólové, sborové a orchestrální hudby. První z nich se bude konat 15. listopadu 2016 v 18:00 hodin v aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě. Vystoupí pedagogové CKO. Další koncerty jsou p... Celá aktualita »