Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje denní i kombinované studium v oboru vzdělání Hudba, a to formou:

  • čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou
  • šestiletého vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem

Odborné vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby a opírá se o současné trendy v této oblasti. Konzervatoř se specializuje na širokou sféru duchovní hudby, kterou od svého vzniku provádí a také propaguje na svých koncertech.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám

Zájemcům o studium i letos nabízíme PŘÍPRAVNÉ KURZY v pěti termínech: listopad - leden. Uchazeči jsou připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce, v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného hlavního oboru studia a ze hry na klavír.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016/2017

Dny otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2016 a ve čtvrtek 9. 2. 2017 od 10 do 17 hodin. V rámci těchto dnů proběhne koncert studentů, představení jednotlivých studijních oborů, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže a další doprovodný program. Zájemci o studium budou mít možnost konzultací s pedagogy hlavních oborů.
Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797, 595 173 028 nebo e-mailem: info@konzervator.cz

Školu lze navštívit i kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s možností prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, individuální konzultace s pedagogy apod.

DODATEK K DIPLOMU EUROPASS

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS na vyžádání v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

Kontaktní telefon: 595 173 028

Více kontaktů

Video: Barokní dílny MÁME RÁDI BAROKO 2016

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře

XIX. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena

AKTUALITY

Výběrové řízení na místo pedagoga hry na klavír

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje výběrové řízení na místo pedagoga hry na klavír a korepetice. Více viz. příloha. Celá aktualita »

Beethovenův Hradec 2017

55. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru housle pořádá Církevní konzervatoř Opava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů. ... Celá aktualita »

XXIX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai

Ve středu 28. září 2016 studentky Alžběta Kubátová, Pavlína Říhová, Sára Marie Skopalová a pedagogové Magdalena Maria Rainko a Jiří Meca ve spolupráci s Viento Marero duo vystoupí na XXIX. Dnech varhanní a komorní hudby v polském městě Ratiboř. Celá aktualita »

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, Opava 2016

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlásilo 19. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, Opava 2016. Interpretační soutěž mladých varhaníků, která bude probíhat od 24. 10. do 29. 10. 2016, je tříkolová a bude se konat na nástrojích v Knihovně Petra Bez... Celá aktualita »