Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje denní i kombinované studium v oboru vzdělání Hudba, a to formou:

  • čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou
  • šestiletého vyššího odborného studia ukončeného absolutoriem

Odborné vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby a opírá se o současné trendy v této oblasti. Konzervatoř se specializuje na širokou sféru duchovní hudby, kterou od svého vzniku provádí a také propaguje na svých koncertech.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Ke studiu v Církevní konzervatoři Opava se můžete přihlásit zasláním přihlášky na adresu školy.

Církevní konzervatoř Opava nabízí studium v oboru Hudba (82-44-P/01) se zaměřením na:
hru na varhany, klavír, cembalo, akordeon, hru na dechové nástroje a strunné nástroje, řízení sboru, sólový zpěv, skladbu a dirigování. Druhý termín talentové zkoušky pro zájemce o studium ve školním roce 2015/16 je 9. 4. 2015. Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo je 26. 3. 2015.

Studium v konzervatoři je šestileté - zakončené absolutoriem (titul DiS.). Studovat lze denní nebo kombinovanou formou.
Stáhněte si Požadavky k talentovým zkouškám.

PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám

Zájemcům o studium jsme i letos nabídli PŘÍPRAVNÉ KURZY v pěti termínech: listopad - leden. Uchazeči byli připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce, v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného hlavního oboru studia a ze hry na klavír. Termíny PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ pro školní rok 2014/2015 (pátky): 14. 11., 21. 11., 28. 11., 19. 12., 9. 1.

V případě zájmu mohou být vypsány další termíny. Kontaktujte nás, rádi Vám vyjdeme vstříc.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2014/2015

Dny otevřených dveří proběhly na CKO ve čtvrtky 9. října 2014 a 6. listopadu 2014 od 10 do 16 hodin. Prezentace školy byla zahájena koncertem studentů v 10:00 hod v koncertní aule školy, následovalo představení jednotlivých oborů studia, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže. Zájemci o studium měli rovněž možnost využít nezávazných konzultací s pedagogy hlavních oborů.
Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797 nebo e-mailem: info@konzervator.cz

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě, prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, konzultovat s pedagogy apod. Tel.: 553 714 257

DODATEK K DIPLOMU EUROPASS

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům od školního roku 2010/11 evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

Kontaktní telefon: 553 714 257

Více kontaktů

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře

AKTUALITY

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016. Přijímací řízení se vyhlašuje pro obor a formu vzdělávání: Obor 82-44-P/01 Hudba, obory činnosti: • Hra na varhany, klavír, cembalo • Sólový zpěv • Řízení sboru, Dirigování, Skladba •... Celá aktualita »

8. ročník festivalu Máme rádi baroko

Úterý 31. března 2015, Církevní konzervatoř Opava. Nesoutěžní koncertní přehlídka se uskuteční v den 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha (podle dnes platného kalendáře) a je určena žákům a pedagogům základních a středních uměleckých škol, kteří s oblibou hrají či zpívají skladby barokních... Celá aktualita »

Absolventské koncerty 2015

Letošní veřejné absolventské koncerty v CKO: 8. 4. 2015, 17 hodin, Aula CKO - Absolventský koncert Marie Čížkové - zpěv, 16. 4. 2015, 18 hodin, Knihovna P. Bezruče - Absolventský koncert Lenky Malounkové - hra na varhany, 20. 4. 2015, 17 hodin, Konkatedrála Panny Marie - Absolventský koncert ... Celá aktualita »

Koncert studentů klavírního a kompozičního oddělení

Ve středu 15. dubna 2015 v 18:00 hodin pořádá CKO v Aule školy na Beethovenově ul. č. 1 v Opavě koncert studentů klavírního a kompozičního oddělení. V programu zazní především díla romantických a moderních autorů. Srdečně zveme!

Koncert studentů pěveckého oddělení

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 18 hodin proběhne v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Koncert studentů pěveckého oddělení. Jste srdečně zváni!

Koncert oddělení řízení sboru a dirigování

V úterý 28. dubna 2015 v 17:30 hodin proběhne v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Koncert oddělení řízení sboru a dirigování CKO. V podání pěveckých sborů školy a pod vedením studentů oddělení řízení sboru a dirigování zazní především díla barokní, romantické a soudobé sborové litera... Celá aktualita »

Uvedení Mozartovy opery Bastien a Bastienka

Srdečně Vás zveme na studentské představení opery Bastien a Bastienka, KV 50/46b od Wolfganga Amadea Mozarta. Uvedeno bude v Loutkovém divadle v Opavě ve dnech 16. a 17. června 2015 (úterý a středa) vždy od 18 hodin.

Koncert studentů dechového a strunného oddělení

Ve středu 25. 3. 2015 v 18 hodin se na půdě Auly CKO na Beethovenově ul. 1 v Opavě odehrál Koncert studentů dechového a strunného oddělení CKO.