Oddělení řízení sboru

Výuka hlavního oboru je realizována individuální formou, a to 2 – 3 hodiny týdně. Důraz je kladen především na přesvědčivost a přesnost dirigentského projevu. V průběhu studia se posluchači průběžně seznamují s repertoárem, který je zaměřen především na duchovní hudbu všech stylových období. Starší hudbě je v celkovém obsahu výuky proporcionálně věnována větší pozornost. To ovšem neznamená, že by hudba následujících stylů byla opomíjena.

Nedílnou složkou výuky hlavního oboru je spolupráce s vedoucím školního sboru, zprvu jen v podobě asistentské, později student stále více směřuje k samostatnosti až do role koncertního sbormistra - dirigenta.

Absolventi hlavního oboru Řízení sboru mohou rozšiřovat své vzdělání na vysokých školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického směru. Mimoto mohou působit jako ředitelé kůrů, působit na základních uměleckých školách a vést dětské , jiné amatérské či poloprofesionální pěvecké sbory.

Pedagogové

  • MgA. Kremena Pešakova - vedoucí oddělení
  • Martin Kubát, Dipl. spec.
  • MgA. Jiří Šikula