Kytarové oddělení

Hra na kytaru byla na opavské konzervatoři zahájena ve školním roce 2010/2011 Umožňuje zvláště nadaným absolventům základních uměleckých škol pokračovat v dalším rozvoji studia hry na kytaru.

Studium lze realizovat formou denního i kombinovaného studia. Je šestileté, po čtyřech letech ukončené maturitní zkouškou, po šesti letech ukončené absolutoriem.

Od třetího ročníku studenti navštěvují předmět komorní hra. V navazujícím 5. a 6. ročníku pak posluchači oboru hra na kytaru absolvují další předměty odborné přípravy, jakými jsou: dějiny a literatura nástroje, interpretační seminář, metodika a vyučovací praxe hlavního oboru, komorní hra a hra z listu.

V průběhu studia se posluchači konzervatoře aktivně podílejí na velkém množství školních i mimoškolních kulturních akcí, pravidelně se účastní kytarových kurzů a seminářů, vedených výraznými uměleckými a pedagogickými osobnostmi. Stejně tak se účastní národních i mezinárodních interpretačních soutěží.

Studium je ukončeno absolutoriem. Absolventi nacházejí uplatnění jako sólisté nebo jako hráči profesionálních komorních seskupení. Mohou působit jako pedagogové na základních uměleckých školách, nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru u nás i v zahraničí.

Vyučované obory


Hra na kytaru

Pedagogové

  • Mgr. art. Jiří Meca - vedoucí oddělení
  • MgA. Ondřej Gillig
  • Pavel Marek, Dipl.um.