Třídní schůzky v Teams

on-line třídní schůzky

Ve středu 14. 4. od 17 h. se budou konat on-line třídní schůzky s ročníkovými učiteli, a to prostřednictvím aplikace Teams v prostředí třídních týmů.  Pokud byste potřebovali prodiskutovat prospěch a chování svých dětí i s dalšími pedagogy, je možné si předem domluvit telefonicky nebo emailem konzultaci.