Slavnost DNE CÍRKEVNÍCH ŠKOL

DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL

Včera, ve středu 16. 9. 2020 se v rámci dne církevních škol, svátku sv. Ludmily a dodatečně také u příležitosti 20. výročí školy uskutečnila v Církevní konzervatoři Německého řádu slavnostní mše svatá za přítomnosti Jeho Excelence generálního opata a velmistra Německého řádu P. Frank Bayard OT, opavského děkana P. Jana Czudka a mnoha dalších řádových kněží. Slavnostní ráz celé mše umocnil umělecký doprovod studentského pěveckého sboru a gregoriánské scholy konzervatoře. Po slavnostní mši se na čtyři desítky hostů spolu se studenty a pedagogy školy přesunuli do koncertní auly, kde velmistr požehnal novému nástroji, který škola získala díky štědrému daru firmy MTX GROUP a.s. Koncertní křídlo Mistrál, které je „vlajkovou lodí“ firmy PETROF,  se poté rozeznělo skladbami P. Ebena, F. Chopina a J. Brahmse. Interpretace se výborně zhostili pedagogové CKNŘ jmenovitě – MgA. Tereza Zatloukalová, Mgr. Kamila Chmelová a MgA. Alexandr Starý. Koncert byl završen provedením 1. věty Allegro z Vivaldiho koncertu a moll pro 2 housle, smyčce a basso continuo v podání komorního orchestru konzervatoře pod vedením MgA. Kremeny Pešakove. Sólových partů se zhostily Anna Marie Kosterová a Hana Ševčíková studentky 5. a 6. ročníku. V rámci oslav mohli návštěvníci shlédnout i trvale instalovanou výstavu k 830. letům historie řádu Německých rytířů na kůru školní kaple sv. Kříže. Celý slavnostní den ukončilo společné rautové pohoštění v prostorách školy i školního dvora, při kterém příjemně podmalovali atmosféru svým jazzovým vystoupením studenti 3. ročníku se svou kapelou. Celá akce se nesla ve velmi příjemném a přátelském duchu a z nového koncertního nástroje mají všichni upřímnou radost.