Požehnané Vánoce

Požehnané Vánoce

plné světla a radosti a v novém roce 2021 hlavně pevné zdraví


Vám přeje za kolektiv zaměstnanců CKNŘ v Opavě


 


Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.
ředitelka školy


 


P. ThLic. Mgr. N. J. M. Hnátek, OT
spirituál školy