II. Abonentní koncert - ZRUŠEN

II. Abonentní koncert bývalých studentů a absolventů konzervatoře

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemické situace nemůže být koncert realizován.


Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví, abychom se co nejdříve mohli setkat na koncertech a jiných akcích konzervatoře.


-------------------------------------------------------------------------


Původní pozvánka:

Zveme Vás na II. Abonentní koncert z Cyklu abonentních koncertů sezóny 2020/2021.

V úterý 10. listopadu 2020 v 18 hodin
v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě


Vystoupí absolventi konzervatoře 
Kamila Zbořilová - soprán 
Pavel Valenta – tenor
Miroslav Maňoušek – varhany


za cembalového doprovodu Ondřeje Macka a Vojtěcha Spurného.

Realizace koncertu dle aktuální epidemické situace.

Dokumenty