DEN UČITELŮ

Přání ke dni učitelů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Den učitelů je ve společnosti vnímán jako den morálního ocenění náročné práce pedagogů. Protože si naší vzájemné spolupráce velmi vážím, chtěla bych využít této příležitosti a v krátkém zamyšlení vyjádřit uznání Vám, svým spolupracovníkům, přátelům.  


 Troufám si tvrdit, že současná doba klade na práci pedagogů větší nároky než kdy dřív. Zásadním způsobem ovlivňujete životy studentů, jste průvodci na jejich cestě za vzděláním a v mnoha ohledech i na cestě životní. To, že patříme mezi vyspělé evropské státy, je ve velké míře právě zásluha učitelů, tedy Vaše. Řada známých vědců, umělců či sportovců má jedno společné – byl to jejich učitel, kdo v nich správně rozpoznal talent, který nyní obohacuje nás všechny.


Chtěla bych Vám u příležitosti Dne učitelů upřímně poděkovat za vše, co pro své žáky v této náročné době děláte. Uvědomuji si velmi dobře, že samotná realizace distanční výuky je pouze částí, i když tou stěžejní, Vaší pedagogické činnosti. Práce učitele odučenou hodinou nekončí. Vím, že i mimo vyučování s žáky stále komunikujete, snažíte se je motivovat a aktivizovat, nemluvě o náročné přípravě nebo hodnocení výkonů žáků. Každý den je pro vás výzvou, každý den je bojem se sebou samým. Najít v sobě sílu každý den komunikovat přes ICT technologie, mnohokrát vést dlouhé monology a doufat, že Vás na druhé straně někdo poslouchá, natož rozumí.


Distanční výuka, před rokem ještě neznámá, už trvá příliš dlouho a začínáme být unavení. Vnímáme spíše negativní stránku věci, je to přirozené, ale přesto shledávám i něco pozitivního. Velké pozitivum je, že jsme si nezvykli a nespokojili se pouze s komunikací on-line. Pevně věřím, že už v dohledné době se budeme moci vrátit do reálného prostředí naší školy, potkávat se, mluvit spolu a přitom se dívat do očí druhého člověka, sdělovat si nové zkušenosti a dovednosti. Budeme si moci říct, že přes to všechno, přes všechny počáteční nesnáze, jsme to zvládli. A za to Vám patří můj velký DÍK.  


Na dnešní den připadá výročí narození J. A. Komenského (28. 3. 1592). Komenský byl patronem českého školství, ale především byl pedagogickým optimistou. Věřil v moc výchovy. Věřil, že svým působením pozitivně ovlivní osobnost člověka. Myslím, že tato myšlenka je v naší práci nejdůležitější. Věřit v moc výchovy a vzdělávání.


Moc Vám přeji, abyste neztráceli motivaci a nadšení pro svou práci. Abyste neztráceli víru v moc výchovy!


„Nejlepší učitelé jsou ti, kteří ukáží, kam se dívat, ale neřeknout ti, co máš vidět“.   Alexandra K. Trenfor


 


Nikola Sklenářová
ředitelka školy