Článek Region Opavsko 30. 6. 2020

Reakce ředitele konzervatoře

Stalo se dobrým zvykem šířit po vlastech českých „blbou náladu“, negativní reklamy, pomluvy, falešné a poplašné zprávy, mystifikace, novinářské kachny, výmysly, zkrátka hoaxy.  


Není náhodou, že i naše škola se cyklicky či občas stává terčem podobných útoků ze strany primitivních, hloupých a nedovzdělaných pisálků, kteří se sami domýšlivě nazývají novináři. A není náhodou, že útočí zaštítěni zkratkou na konci textu, který je na úrovni pavlačové pomluvy.


Tak co nám vlastně tahle pavlačová klepna, klevetnice, korenda či drbna sděluje?


Už nadpis slibuje hodně. Už to sice není „Peklo na církevní škole“, už jen „dusno“. Ano, je to pravda. S přicházejícím létem bývá v učebnách, především těch směrem ke slunci, opravdu dusno. Zvláště, když zde probíhají líté boje mezi maturanty a absolventy na jedné straně frontové linie a zkoušejícími pedagogy na druhé straně barikády. Ale všichni účastníci těchto bojů mají –  věřte, nevěřte -  vždycky neskrývanou radost, když se prokáže naprostá převaha na straně studentů!


A pak ten podtitul: „Učitelé: Kvůli vedení odešla polovina sboru“. Podtitul budí dojem, že autor článku čerpá z informací poskytnutých učiteli naší školy. Jenomže já tomu nevěřím. Především proto, protože za ty dva roky, po které jsem ve škole působil, jsem se potkal jen se slušnými, čestnými  a vstřícnými lidmi, včetně těch, se kterými jsem se dostal především zpočátku do – a to musím zdůraznit – odborných a profesních sporů, které v některých případech končily naším rozchodem. Ani ti, kteří byli mými oponenty, by se nesnížili k podlosti a lži, ke kterým se uchyluje autor tohoto článku. Potkal jsem vesměs kolegy, kteří byli zapálení pro svoji práci, pro své studenty, kteří obětavě dávají to nejlepší, co v nich je. Nikdo z nich by neměl zapotřebí takto špinit školu, na které působí nebo působil.


Co dál k obsahu? Dobrý novinář si zajistí spolehlivé informace. Autor tak nečiní, jinak by zjistil, že podivný týdeník, který se snaží  prodávat lokální „bulvár“, o „pekle na církevní škole“ psal poprvé již v červnu 2018, v době zavádění „praktik jejího vedení“, tedy s mým nástupem do funkce ředitele školy. Také by si mohl ověřit, kolik pedagogů opustilo za poslední rok školu – ve školním roce 2019/2020 odešla ze školy jediná učitelka! Ano, ve školním roce 2018/2019 došlo k dohodě o rozvázání pracovního poměru se sedmi pedagogy, především z důvodů reorganizace, jeden pedagog podal výpověď, protože přecházel na nové působiště. A když připočteme odchody 8 pedagogů v uvedeném školním roce, kteří pracovali s velmi krátkým pracovním úvazkem, na základě ukončení platnosti dohody o pracovní činnosti, dostáváme se na číslo 17, ale vlastně za dva školní roky. To není špatné, ne? Když si uvědomíme, že škola zaměstnává na pracovní smlouvu  46 pedagogických zaměstnanců a navíc řadu pedagogů na dohodu o pracovní činnosti!! Kde je ta polovina?


Autor článku by se měl rovněž poučit o významu a obsahu termínu „minimální mzda“. Za minimální mzdu u nás žádný učitel nepracuje a nepracoval. My se řídíme platnými českými zákony. Autor článku se rovněž jistě neseznámil se systémem financování církevních škol, protože vědomě by ani hloupý novinář nenapsal něco, čím by potvrdil svoji neznalost.


Autor je natolik informovaný, že již rozhodl o výsledku „vyšetřování“ (čti „kontroly“) ze strany Inspektorátu práce. Dokonce nám již vyměřil pokutu za nelegální zaměstnávání! Ale nic takového v protokolu o kontrole není… Kdyby si o protokol napsal, určitě by se nám omluvil, pokud by byl schopen pochopit jeho obsah. A finanční úřad ? Jistě, není nic příjemného, když vám někdo opakovaně posílá kontroly, protože dosud nenalezli nic, co by mohli postihnout. Již dva roky! Kontrola střídá kontrolu, a dosud žádný uspokojivý výsledek..


Ale nejlepší je závěr tohoto úžasného článku. Tam se plně projevuje charakter pana (dat). Čím hůř, tím lépe! V důsledku koronaviru byly uzavřeny školy a nebylo možné pokračovat v realizaci projektu, ve kterém byli někteří naši pedagogové zapojeni. Projektu, který nebyl realizován naší školou a nebyli tedy ani placeni ze školy. A protože máme sociální cítění, chtěli jsme těmto pedagogům pomoci sociální výpomocí, kterou umožňuje zákon o dani z příjmů. Jen pro pořádek – sociální výpomoc nelze vyúčtovat jako nákladovou položku ani při vyúčtování daně z příjmu, ani v dotaci MŠMT. Peníze jsme museli shánět jinde! Bohužel jsme pozdě zjistili, že zákon o dani z příjmů tuto výpomoc podmiňuje definicí živelní pohromy odlišné od ostatních zákonů, a ano, budou muset tuto sociální výpomoc vrátit…. A hyena (dat) se raduje.


Hyena v plné míře prokázala, že na poctivou novinařinu nedosáhne. Poctivý novinář nelže. Hyena jenom čeká, kde by našla nějakou rozkládající se potravu. Hyena jen štěká a není na ní nic k obdivu. Ale to už urážím to milé zvíře z Afriky.


A něco na závěr: autor se neobtěžoval zjistit, jaké jsou podmínky pro podání žádosti o kompenzační bonus. Ani jsem to neočekával, protože jsem to neočekával ani u vlastních pedagogů, kteří jej jistě významně intelektuálně převyšují. Proto jsem je na tuto možnost upozornil. Na kompenzační bonus mají samozřejmě nárok! Právě proto, protože po celou dobu výluky standardního vyučování prokázali obětavost, nasazení a schopnosti, kterými pomohli překonat nelehké období pro naše studenty a jejich rodiče. A za to jim velmi děkuji!


 


Mgr. Ivan Luger, ředitel školy