3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022

Termín talentové zkoušky: 14. května 2021

 


Přijímací řízení – mimořádné opatření


 


Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na talentové zkoušce, pouze pokud:


nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před talentovou zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním talentové zkoušky.


 Tento test se může nahradit:
a) dokladem o prodělaném onemocnění (laboratorně potvrzené), přičemž uplynula doba izolace dle opatření MZ a od 1. pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní.
b) certifikátem MZČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu (případně od aplikace první dávky látky v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.


- tento doklad (výsledek testu, doklad o prodělaném onemocnění, certifikát o očkování) musí předložit i doprovodná osoba ( i korepetitor)
- zákonný zástupce je v případě pozitivního testu povinen informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, zároveň dotyčný s pozitivním výsledkem absolvuje konfirmační PCR test 


 

Dokumenty