Informace pro uchazeče o studium

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Ke studiu v Církevní konzervatoři Opava se můžete přihlásit zasláním přihlášky na adresu školy.

Církevní konzervatoř Opava nabízí studium v oborech:

  • Hudba (82-44-P/01 HUDBA) se zaměřením na:
    hru na varhany, klavír, cembalo, hru na dechové nástroje a strunné nástroje, řízení sboru, trojobor církevní hudba
  • Zpěv (82-45-P/01 ZPĚV) se zaměřením na sólový zpěv

Termíny talentových zkoušek naleznete na www.konzervator.cz.

Studium v konzervatoři je šestileté - zakončené absolutoriem (titul DiS.). Studovat lze denní nebo kombinovanou formou.

Podmínky přijetí ke studiu

Ke vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu se přijímají uchazeči, kteří splnili minimálně povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili nejméně základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, splnili podmínky přijímacího řízení a jejichž zdravotní stav odpovídá požadovaným zdravotním kritériím (u uchazečů ve studijním zaměření sólový zpěv a řízení sboru se vyžaduje rovněž zpráva z foniatrického vyšetření). Přijímací řízení se koná formou praktické talentové zkoušky ze zamýšleného studijního zaměření, zkoušky z talentových předpokladů (sluchové analýzy, rytmu, zpěvu jednoduché lidové písně) a testu ze základů teorie a dějin hudby. Nedílnou součástí přijímací talentové zkoušky je motivační pohovor.

Kritéria hodnocení:

  • hlavní obor (zpěv, hra na nástroj) - max. počet 50, min. 30 bodů,
  • talentové předpoklady (intonace, rytmus a sluchová analýza) - max. 30, min. 12 bodů,
  • test ze základů teorie a dějin hudby - max. 30 (výsledek testu není podmínkou pro přijetí),
  • celkové pořadí bude určeno součtem bodů.


Stáhněte si Požadavky k talentovým zkouškám.

Formulář přihlášky ke studiu

Formulář přihlášky ke studiu

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava