Přípravné kurzy k talentovým zkouškám 2016/2017

Přípravné kurzy z hudební teorie, intonace, rytmu a sluchové analýzy a konzultace v těchto zaměřeních: hra na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, dirigování, řízení sboru a sólový zpěv pro zájemce o studium v Církevní konzervatoři Opava se uskuteční v termínech:

  • 25. listopadu 2016
  • 2. prosince 2016
  • 16. prosince 2016
  • 6. ledna 2017

Rozsah kurzů je stanoven na 8 vyučovacích hodin (4 x 2 hodiny) dle vybraného zaměření studia a stupně znalostí a dovedností uchazeče. Kurzy budou probíhat vždy v pátek v budově Církevní konzervatoře Opava, ul. Beethovenova 1.
V případě zájmu vystavíme žákovi/žačce potvrzení o účasti v přípravných kurzech, jako omluvenku pro základní školu.

NOVINKA!!! Pro školní rok 2016/2017 přípravné kurzy jsou zcela zdarma.

Bližší informace o přípravných kurzech získáte také v
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 10. listopadu 2016 a čtvrtek 9. února 2017
Akce bude zahájena koncertem studentů v koncertní aule školy v 10 hodin.
Budova Církevní konzervatoře Opava, ul. Beethovenova 1.

Termíny talentových zkoušek: 16. - 17. 1. 2017 a 6. 4. 2017

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. č.: 595 173 028, 731 625 797.

Přihláška do přípravného kurzu

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava