Pozvánka na 10. ročník festivalu Máme rádi baroko

Přehlídka / čtvrtek 16. března 2017
Barokní hudební dílny / pátek 24. a sobota 25. března 2017
Církevní konzervatoř Opava

Církevní konzervatoř Opava pořádá 10. ročník festivalu Máme rádi baroko.

Nesoutěžní koncertní přehlídka se uskuteční 16. března 2017 a je určena žákům a pedagogům základních a středních uměleckých škol, kteří s oblibou provozují skladby barokních mistrů.

Podmínky účasti

Repertoár: sólové a komorní skladby barokních skladatelů.

Délka vystoupení:

  • žáci ZUŠ do 5 minut,
  • studenti konzervatoří a pedagogové do 8 minut.

V prostorách školy bude k dispozici klavír, cembalo (415/440 Hz) a varhany. Všichni účastníci obdrží tištěný program a potvrzení o účasti. Účinkující nehradí startovací poplatek. Termín podávání elektronických přihlášek do 20. 2. 2017.


Pro příznivce staré hudby, kteří se zajímají o problematiku autentické interpretace a rádi by své vědomosti prohloubili, Církevní konzervatoř Opava připravila interpretační kurzy – Barokní hudební dílny.

Budou probíhat 24. a 25. března 2017 v oborech:

  • zpěv – Mgr. Irena Troupová (pedagožka na Katedře varhanní a historické interpretace, JAMU)
  • příčná a zobcová flétna, komorní hra – Michaela Ambrosi, M.Mus. (pedagožka na Katedře varhanní a historické interpretace, JAMU a Konzervatoři v Brně)
  • housle, komorní hra – Mgr. art. Peter Zajíček, ArtD. (pedagog na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě)
  • barokní orchestr – Mgr. art. Peter Zajíček, ArtD.

Program:

Pátek 24. 3.
10:00 přednáška prof. M. Ambrosi na téma:
Moment barokního střetnutí: zobcová versus příčná flétna
11.30 až 13.00, 14.30 až 18.30 individuální výuka (všechny obory)
16.00 až 19.30 barokní orchestr prof. P. Zajíček
Sobota 25. 3.
9.00 až 12.00, 13.30 až 16.00 individuální výuka (všechny obory)
13.30 až 15.30 barokní orchestr prof. P. Zajíček
15.00 až 16.30 generálka
17.00 závěrečný koncert

Poplatek za účast na kurzech – Barokních hudebních dílnách:

  • aktivní účast: 200 Kč
  • pasivní účast: zdarma
  • účast v orchestru: zdarma

Termín podávání elektronických přihlášek prodloužený do 6. 3. 2017.

Přehlídka "Máme rádi baroko" - minulé ročníky

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava