Mgr. Zuzana Fišerová

fiserova[zavináč]konzervator.cz

Sopranistka Zuzana Fišerová je absolventkou konzervatoře v Ostravě a pěveckého oddělení uměleckopedagogické katedry PF ostravské univerzity ve třídě Doc. Drahomíry Míčkové, pod jejímž vedením se stala už jako studentka několikanásobnou finalistkou mezinárodních pěveckých soutěží v Karlových Varech, Trnavě a na světové pěvecké soutěži G. Pucciniho v Miláně.

V bohaté koncertní činnosti pěvkyně najdeme sólová vystoupení s předními českými tělesy jako např. Janáčkova filharmonie Ostrava, Státní filharmonie Brno, Filharmonie B. Martinů Zlín, Filharmonie Hradec Králové, Severočeská filharmonie Teplice, Janáčkův komorní orchestr, Czech Virtuosi, Komorní orchestr Sebastian (dirigenti L.Svárovský, Ch. Campestrini, Ch. O. Munroe, T. Koutník, L. Mátl, Z. Dejmek).

Jako sólistka účinkuje rovněž s řadou pěveckých sdružení, komorních souborů, se kterými absolvovala turné v Japonsku, Itálii, SRN, Švýcarsku, Rakousku, účinkovala na festivalech Janáčkův Máj, Janáčkovy Hukvaldy, Janáček a Luhačovice, Hradecké hudební dny. Nedílnou součástí její pěvecké kariéry jsou recitály s klavírem.

Repertoár Z. Fišerové je velmi různorodý a obsahuje vedle českých a světových operních árií také písně, mše, oratoria, kantáty v rozmezí od 17. po 20. století.

Specialitou sólistky jsou sopránové party duchovních děl G. B. Pergolessiho, A. Vivaldiho, J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Schuberta, A. Dvořáka aj.

Hudební publikum zná Z. Fišerovou jako sólistku s barevným, kovově znějícím a po celém jeho rozsahu vyrovnaným sopránem, oceňovaným v tisku slovy “kultivovaný, přirozený, krásně barevný, hlasově perfektní a schopný potřebných výrazových nuancí“.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava