Mgr. Václav Kramář, Ph.D.

kramar[zavináč]konzervator.cz

Mgr. et Mgr. Václav Kramář, Ph.D. studoval soukromě hru na klavír a hudební teorii. Absolvoval Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi (1998), Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2004) a katedru muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého (2006). V navazujícím doktorském studijním programu se zaměřoval na hudební teorii, podoby nonartificiální hudby ve 20. století (především fusion, jazz, rock) a autorské právo (připravovaná disertační práce na téma vývoj autorsko-právní ochrany, aktuální problémy autorského práva v závislosti na změnách hudebního paradigmatu, pojetí tzv. díla v právním a estetickém smyslu). V letech 2006 – 2010 rovněž vyučoval na katedře muzikologie (nauka o harmonii, autorské právo a hudba, hra na klavír). Působí jako hráč na klávesové nástroje v hudebních formacích (např. jazzbarokní Ostaš a autorský projekt jazzrockových chansonů na básnické texty Off Side Story). Spolupracuje s ostravskými, olomouckými a pražskými divadelními soubory, které se zabývají se improvizací. Je autorem cca 100 převážně písňových skladeb a filmové hudby k historické grotesce Ostravské děje (2008). Na konzervatoři vyučuje od roku 2007.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava