MgA. Roman Herodes, Art.D.

Vyučuje: hra na housle, komorní hra

Po absolvování konzervatoře v Ostravě ve třídě Prof. Jana Niederleho pokračoval ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Prof. Rudolfa Šťastného – obor housle. V roce 2002 úspěšně absolvoval celovečerním recitálem a Koncertem pro housle, klavír a orchestr Bohuslava Martinů ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava. S Klavírním triem Janáčkovy konzervatoře získal 1. místo v soutěži Carl Ditters z Dittersdorfu a jeho současníci, obdržel čestné uznání v soutěži o cenu Leoše Janáčka v Brně 2000. Zajímá se o komorní hru, s čímž souvisí jeho aktivní účast na interpretačních kurzech (Pommersfelden, Třebíč, Vysoké Mýto). Je členem Janáčkovy filharmonie Ostrava ve skupině 1. houslí a Janáčkova komorního orchestru. Vydal dvě sólová CD ve spolupráci s klavíristkou Renatou Bialasovou. V roce 2010 úspěšně dokončil doktorandské studium na Vysokej škole múzických umení v Bratislavě ve třídě prof. Petra Michalici, Art.D.

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava