MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.

rajnoha[zavináč]konzervator.cz

Petr Rajnoha studoval nejprve hru na varhany na brněnské konzervatoři pod pedagogickým vedením Zdeňka Nováčka, v roce 1995 nastoupil na JAMU v Brně do třídy Kamily Klugarové a ve školním roce 1996-1997 studoval varhanní hru v Paříži u Susan Landale. Ve studiích dále pokračoval na AMU v Praze ve třídě Jaroslava Tůmy, přičemž v roce 2000 byl na stáži v Lyonu u Jeana Boyera. Své vzdělání dovršil doktorským studiem na AMU s tématem „Varhanní dílo Josefa Kličky“. Během studií se zúčastnil mnoha interpretačních kurzů (Martin Sander, Ludger Lohmann, Michael Radulescu, Michel Chapuis, Hans Fagius, Jon Laukvik, Kees van Houten, Wolfgang Zerer aj.).
Petr Rajnoha zaznamenal řadu úspěchů na mezinárodních soutěžích: v roce 1993 získal 2. cenu na soutěži mladých varhaníků v Opavě, v roce 1997 získal 3. cenu na Mezinárodní varhanní soutěži v Brně, na soutěži Pražského jara v roce 1999 byl oceněn 3. cenou a titulem laureáta a získal rovněž cenu za nejlepší interpretaci soudobé české skladby a cenu za nejlepší provedení varhanního díla z hlediska historické praxe. Ve stejném roce se stal finalistou soutěže ARD v Mnichově a v roce 2000 zvítězil na dvou významných soutěžích v Německu – v Gelsenkirchenu a Norimberku (Cena Johanna Pachelbela a Cena publika). V letech 1998-2001 byl zapsán na Prémiové listině mladých Nadace Český hudební fond.
Petr Rajnoha nahrál Pro Český rozhlas řadu snímků na historických nástrojích. Je často zván na různé české i evropské hudební festivaly, spoluúčinkoval například s Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, s Filharmonií Brno nebo s Filharmonií B. Martinů Zlín. V letech 2004 a 2007 nahrál kompletní varhanní dílo Josefa Kličky na dvě CD. V letech 2007-2014 působil jako pedagog hry na varhany a vedoucí varhanního oddělení na konzervatoři v Olomouci, od roku 2010 vykonával na téže škole funkci zástupce ředitele se zaměřením na výchovně-vzdělávací činnost. Funkci ředitele Církevní konzervatoře Opava vykonává od září roku 2014.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava