MgA. Peter Ripka

Vyučuje: sólový zpěv

MgA. Peter Ripka započal svá umělecká studia na Konzervatoři J. L. Belly v Bánské Bystrici v hlavním oboru zpěv pod vedením PhDr. Boženy Fresserové. U téže profesorky dále absolvoval čtyři semestry Akademie Umění v Banské Bystrici a roku 2006 absolvoval Ostravskou univerzitu Institut pro umělecká studia - obor operní zpěv pod vedením doc. Drahomíry Míčkové. S úspěchy se zúčastňoval konzervatorních pěveckých soutěží, mezinárodní pěvecké soutěže Imricha Godina ve Vráblech, mezinárodní soutěže v Katowicích, dále též pěveckých kurzů prof. Ondreje Kucharského a Mgr. Karly Bytnarové. Během studií také vystupoval jako host v Státní opeře v Bánské Bystrici, jako sólista spolupracoval s Komorním orchestrem slovenských učitelů. V roce 2001 ztvárnil roli Orfea v opeře Orfeus a Euridika při natáčení pro Slovenskou televizi. Na CKO vyučuje zpěv a zastává funkci vedoucího pěveckého oddělení.

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava