MgA. Pavel Rybka, Art.D.

Vyučuje: hra na varhany, praktikum liturgické hudby, improvizace a doprovod liturgie

Pavel Rybka úspěšně absolvoval Lidovou konzervatoř v Ostravě v oboru Hra na klavír a Hra na varhany.
V roce 1990 úspěšně složil přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Zde studoval Hru na varhany ve třídě Prof. Aleny Štěpánkové-Veselé.
Po absolvování akademie v roce 1994 nastoupil jako učitel hudby na ZUŠ v Ostravě Mariánských Horách. Od roku 1998 zároveň působí na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde vyučuje hru na varhany.
Vedle své pedagogické činnosti se zároveň věnuje činnosti koncertní. Provádí sólové varhanní recitály jak v České republice, tak např. v Polsku a jiných zemích.
Umělecky spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dalšími uměleckými tělesy a institucemi.
V roce 1988 získal 2. cenu na Soutěži mladých varhaníků v Opavě a Čestné uznání na Mezinárodní interpretační soutěži Brno 1997.
V letech 2007 – 2012 absolvoval doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě, obor Hra na varhany pod vedením Prof. Jána Vladimíra Michalka.
Na CKO působí od září roku 2014.

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava