Mgr. Markéta Haničáková

Mgr. Markéta Haničáková absolvovala Gymnázium v Opavě, od dětství studovala hru na klavír, později hru na varhany a v hudebním studiu pokračovala dále na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde ukončila magisterské studium na základě diplomové práce „K hudebnímu životu v Opavě v letech 1918-1938“ pod vedením Vladimíra Hudce. V rámci svého doktorského studijního programu na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně se intenzivně zabývá Řádem německých rytířů, který byl v minulosti nositelem hudební kultury na Moravě a ve Slezsku, zejména zámeckou hudební kulturou v Bruntále na přelomu 18. a 19. století, a to pod vedením Miloše Štědroně. Na CKO pedagogicky působí od r. 2002. Paralelně přednáší na Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě. Přispívá do řady odborných hudebních periodik. Je členkou poroty Opavské Thálie. Od roku 2013 je kurátorkou muzikologického pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě.

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava