Bc. Jiří Krátký

Vyučuje: nauka o varhanách

Jiří Krátký (1980) - po studiu na gymnáziu v Ostravě absolvoval Střední uměleckou školu varhanářskou v Krnově a následně Slezskou univerzitu v Opavě, obor historie - muzeologie. Od r. 2006 dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem, ú.o.p. v Ostravě jako dokumentátor hudebních nástrojů a od stejného roku až dosud působí jako učitel odborných předmětů na Střední umělecké škole varhanářské v Krnově. V roce 2007 se stal diecézním organologem Ostravsko-opavské diecéze. O dějinách varhan zdejšího regionu publikoval několik odborných článků. Na Církevní konzervatoři působí jako učitel organologie od r. 2011.

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava