MgA. Jana Vondráčková, PhD.

Jana Vondráčková (roz. Szuściková) začala hrát na klavír v 6-ti letech na ZUŠ Karviná. Absolvovala Konzervatoř v Ostravě pod vedením Mgr. Milady Šlachtové. AMU v Praze vystudovala ve třídě doc. Františka Malého. V průběhu studia se pravidelně účastnila mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením L. Bermana, E. Indjiće, I. Klánského, M. Lapšanského, P. Jasmina, W. Groppenbergera ad. Často vystupovala jako sólistka i členka komorních souborů v České republice a zahraničí (Německo, Polsko, Španělsko, Slovensko ad.). Nahrála několik snímků pro Český a Polský rozhlas (F. Chopin, S. S. Prokofjev), Českou televizi (B. Martinů) a skladby F. Chopina na CD. Několikrát se prezentovala jako sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Během studia se zúčastnila mnoha národních a mezinárodních soutěží: Národní soutěž ZUŠ – 1. cena, "Virtuosi per musica di pianoforte" – Čestné uznání, Soutěžní přehlídka českých konzervatoří – Čestné uznání, Mezinárodní soutěž F. Chopina v Mariánských Lázních – 3. cena, Mezinárodní soutěž "Nueva Acropolis" v Madridu – finále. V posledním roce studia na AMU vystoupila v cyklu "Ti nejlepší" na AMU jako sólistka v 1. klavírním koncertu S. S. Prokofjeva s Janáčkovou filharmonií Ostrava a v cyklu "Hudba mezi obrazy" se členy Českého noneta. Rovněž byla vybrána k reprezentaci AMU na "European Piano Forum" v Berlíně. V roce 2002 získala Stipendium Ministerstva kultury Polské republiky, na jehož základě absolvovala s vyznamenáním dvouleté postgraduální studium na Hudební akademii v Krakově ve třídě doc. Marka Koziaka. V rámci tohoto studia byla v roce 2004 vybrána k reprezentaci AMU v Krakově na "Turniej pianistów – stypendystów zagranicznych" v Antonině. V roce 2015 úspěšně obhájila svou dizertační práci pojednávající o metodě prof. Ivana Klánského a zakončila tak svá doktorská studia na KHV PdF OU.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava