MgA. Jana Polednová

Vyučuje: příčná flétna, komorní hra, metodika příčné flétny

Po absolutoriu konzervatoře v Ostravě,kde studovala pod vedením prof. Marcely Šindelové, byla prijata na AMU v Praze do třídy doc. Františka Čecha a doc.Jiřího Válka. Umělecké studia na AMU ukončila státní závěrečnou zkouškou v r.1985 a nastoupila jako 1.flétnistka do orchestru Slezského divadla v Opavě,kde stále působí a zároveň vyučuje na Základní umělecké škole v Opavě.

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava