Gian Luca Gualco

Vyučuje: korepetice

Klavírista a skladatel Luca Gualco pochází z italského Janova. Vystudoval konzervatoř J. Verdiho v Turíně obor klavír. Je žákem prof. C. Arraua a jeho asistenta L. Landea. V 90. letech byl na stáži na AMU v Praze, kde studoval u pro. J. Panenky. Spolupracoval a koncertoval s Pražskými madrigalisty.
V současné době žije a pracuje v Opavě, kde se stal v květnu roku 2014 patronem dětí ZŠ Havlíčkova Opava ( děti nevidomé, slabozraké a děti s vadami řeči). Zároveň působí jako korepetitor ve Slezském divadle v Opavě.
Navázal spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška. Napsal čtrnáct dětských skladbiček, které vycházejí na CD společně se stejnojmennou knihou.
V roce 2011 mu vyšlo autorské debutové album pro klavír ,, Ballata sul' oceano" a v roce 2013 CD s orchestrem Filharmonia Sofia ,,Snění."

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava