Bc. Eva Bohuslavová

ročníkový učitel

Bc. Eva Bohuslavová absolvovala Střední ekonomickou školu v Opavě a Slezskou univerzitu v Opavě - obor Italský jazyk. Na CKO vyučuje italský jazyk od roku 2005.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava