MgA. Daniela Džorova Waldhans

waldhans[zavináč]konzervator.cz

Daniela Džorova Waldhans studovala violoncello u A. Bjandové na plovdivské konzervatoři. Během studií se pravidelně zúčastňovala instrumentálních soutěží a uváděla sólové koncerty a recitály. Studium ukončila v roce 1986 absolutoriem, jehož součástí byl také koncert se Státní filharmonií Plovdiv pod taktovkou šéfdirigenta D. Petkova. V té době se také zúčastnila mistrovského letního kurzu u J. Starkera. Následovaly čtyři roky denního studia na Hudební akademii v Plovdivu. Koncertovala v Bulharsku, Řecku a Německu jak s programem sólových vystoupení, tak i jako koncertní mistr violoncell Symfonického orchestru Akademie, natáčela pro rozhlasovou stanici Rádio Plovdiv. V letech 1991-2014 působila v orchestru Slezského divadla v Opavě jako zástupce koncertního mistra violoncell a absolvovala zájezdy do Rakouska, Německa, Nizozemí, Polska, Španělska a Japonska. V současné době pracuje jako tajemnice uměleckého provozu ve Slezském divadle. Zároveň je členkou komorního orchestru Musica Opavia. Spolupracuje s orchestry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a Janáčkovy opery ND v Brně, sólově vystupuje v České republice, Bulharsku a Polsku. Od roku 1996 vyučuje hru na violoncello na ZUŠ v Krnově. Její absolventi studují na konzervatořích a každý rok se vracejí do rodného města, aby uspořádali tradiční koncert. Od roku 2007 je okresní metodičkou pro spodní smyčcové nástroje a je zvána do porot instrumentálních soutěží. Od roku 2012 je pravidelnou a vyhledávanou lektorkou na Mezinárodní letní akademii Rhodope v Bulharsku.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava