Dana Pešková

Vyučuje: hra na klavír, vyučovací praxe hlavního oboru hra na klavír

Dana Pešková (nar. 1957 v Bohumíně) absolvovala hru na klavír pod vedením prof. Danuše Myškové na Státní konzervatoři v Ostravě. Po absolutoriu vyučovala hru na klavír v Lidové škole umění v Opavě (později tato škola pod názvem ZUŠ Václava Kálika v Opavě). Po čtrnácti letech vyučování působila krátce jako korepetitorka opery ve Slezském divadle v Opavě. V současné době vyučuje hru na klavír v ZUŠ Ivo Žídka v Kravařích.

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava