Mgr. Zdeňka Myšková

myskova@konzervator.cz

Vyučuje: hra na varhany, praktikum liturgické hudby

ročníkový učitel

Bc. Zdeňka Myšková vystudovala hru na varhany na konzervatoři v Českých Budějovicích pod vedením Miroslavy Svobodové. Během studia se zúčastnila několika kurzů pořádaných AMU (L. Lohmann, M. Sander, R. Götz, J. Laukvik). V roce 2009 ukončila bakalářské studium na FF MU – obor hudební věda a nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Pedagogicky působí na konzervatoři v Opavě jako učitelka obligátní hry na varhany a na opavském Slezském gymnáziu vyučuje hudební výchovu.