MgA. Radka Slaninová

slaninova@konzervator.cz

MgA. Radka Slaninová absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě (obor akordeon u Ivany Neuwirthové a varhany u Mgr. Martiny Zelové). Poté studovala na JAMU v Brně – obor duchovní hudba (hra na varhany u Mgr. Petra Kolaře a MgA. Zdeňka Nováčka) a obor hra na varhany (MgA. Zdeněk Nováček). V průběhu studia se zúčastnila seminářů a kurzů varhanní hry a improvizace na konzervatoři, JAMU a AMU pod vedením D. Hollicka, L. Lohmanna, T. Mechlera, J. Essla, J. Raase; absolvovala četná koncertní vystoupení (sólová varhanní hra, doprovody sólistů i sólová vystoupení s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Brněnskou filharmonií). Na Mezinárodní varhanní interpretační soutěži v Brně v r. 2002 získala 1. cenu a titul laureáta. Od r. 1994 působí jako varhanice v Chrámu sv. Vavřince v Píšti (mariánské poutní místo Panny Marie Częstochovské, okr. Opava). Působila na ZUŠ v Hlučíně (1996-2002), od r. 2002 vyučuje také na Janáčkově konzervatoři v Ostravě hře na akordeon.