MgA. Petr Lichnovský

lichnovsky@konzervator.cz

Vyučuje: řízení sboru, dirigování orchestru, hra partitur, korepetice

Petr Lichnovský vystudoval dirigování orchestru na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Karla Brii a posléze ve třídě doc. Emila Skotáka na Janáčkově akademii v Brně. V letech 2009 – 2010 studoval na Hochschule für Musik F. M. Bartholdyho v Lipsku. V průběhu celého studia měl možnost spolupracovat s mnoha profesionálními i neprofesionálními soubory, sbory a orchestry. Např. s orchestrem Janáčkovy konzervatoře, Dechovou harmonií JKO, Janáčkovým akademickým orchestrem, Moravskou filharmonií Olomouc, Orchestrem Janáčkovy opery Brno, orchestry Westsächsische Symphonieorchester Böhlen a Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig a dalšími. V sezóně 2010/2011 pracoval jako korepetitor a asistent dirigenta v divadle Antonína Dvořáka v Ostravě. V rámci dirigentských kurzů spolupracoval např. s Martinem Turnovským, Rostislavem Hališkou, Ulrichem Windfurem nebo Zsoltem Nagyem.