Organizační struktura konzervatoře

Vedení konzervatoře

Ředitel školy: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.
Zástupci ředitele školy: MgA. Izabela Kožaná-Manderla, oblast odborného vzdělávání
Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D., oblast všeobecného vzdělávání

Umělecká rada konzervatoře

Církevní konzervatoř Opava - organizační struktura

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava