Organizace školního roku 2016/2017

Zveřejněná "Organizace školního roku" se vydává jako plán s platností k počátku školního roku. Škola si vyhrazuje právo (v důsledku nejrůznějších organizačních změn) provést změny v Organizaci školního roku.

Ke stažení: Organizace-skolniho-roku-2016-2017.pdf

I. Zahájení šk. roku: čtvrtek 1. 9. 2016

1. Ukončení 1. pololetí úterý 31. 1. 2017
2. Ukončení 2. pololetí pátek 30. 6. 2017

II. Prázdniny

1. Podzimní prázdniny: středa 26. 10. 2016 a čtvrtek 27. 10. 2016
2. Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2016 – pondělí 2. 1. 2017
3. Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2017
4. Jarní prázdniny: pondělí 27. 2. 2017 – neděle 5. 3. 2017
5. Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. 2017 – pátek 14. 4. 2017
6. Hlavní prázdniny: sobota 1. 7. 2017 – pátek 1. 9. 2017

III. Dny otevřených dveří

1. Čtvrtek 10. 11. 2016 od 10:00 hod.
2. Čtvrtek 9. 2. 2017 od 10:00 hod.

IV. Talentové zkoušky

pondělí 16. 1. 2017 a úterý 17. 1. 2017, čtvrtek 6. 4. 2017

VI. Podzimní termíny maturitních a absolventských zkoušek

Maturitní zkouška - praktická maturitní zkouška úterý 6. 9. 2016
Maturitní zkouška - ústní maturitní zkouška čtvrtek 15. 9. 2016

VII. Klasifikační pedagogické porady

1. Za 1. čtvrtletí: čtvrtek 3. 11. 2016 v 15:30 hod.
2. Za 1. pololetí: čtvrtek 19. 1. 2016 v 15:30 hod.
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno v úterý 31. 1. 2017
3. Za 3. čtvrtletí: čtvrtek 20. 4. 2017 v 15:30 hod.
4. Klasifikační porada pro maturitní 4. ročník: čtvrtek 27. 4. 2017 v 15:30 hod.
5. Klasifikační porada pro absolventský 6. ročník: čtvrtek 1. 6. 2017 v 15:30 hod.
6. Za 2. pololetí: čtvrtek 22. 6. 2017 v 15:30 hod.
Vyučování v 2. pololetí bude ukončeno v pátek dne 30. 6. 2017

VIII. Maturitní zkoušky - bude upřesněno po vyhlášení termínů CERMATEM

1. Praktická mat. zkouška z hlavního oboru úterý 9. 5. 2017 – pátek 12. 5. 2017
2. Ústní mat. zkoušky společné + profilové části pondělí 22. 5. 2017 – pátek 26. 5. 2017
3. Písemné práce + didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Český jazyk a literatura bude upřesněno
Anglický jazyk bude upřesněno
Německý jazyk bude upřesněno
4. Předávání maturitních vysvědčení bude upřesněno

IX. Absolutorium

1. Teoretická zkouška, obhajoba, zkouška z cizího jazyka pondělí 5. 6. 2017 – středa 7. 6. 2017

X. Kombinované studium

1. termín pro ukončení 1. pololetí školního roku: do 28. 2. 2017
2. termín pro ukončení 2. pololetí školního roku: do 31. 8. 2017

Termíny konzultačních dnů - dle samostatného rozpisu.

XI. Třídní schůzky SRPŠ

1. Čtvrtek 10. 11. 2016 v 17:00 hod.
2. Čtvrtek 20. 4. 2017 v 17:00 hod.

XII. Koncertní činnost

viz samostatný plán
Umělecká rada je svolávána podle potřeby.

XIII. Studentské mše sv.

Konají se pravidelně, vždy ve středu v 9:00 hod v kapli Povýšení sv. Kříže. Nácvik na mši sv. se koná vždy před mší sv. od 8:00 do 8:55 hod dle instrukcí MgA. Šikuly a BcA. Kubenky buď ve zkušebně sboru, nebo v kapli Povýšení sv. Kříže.

XIV. Ročníkoví učitelé

1. ročník – Mgr. Milena Vašíčková
2. ročník – Mgr. Kateřina Sýkorová
3. ročník – Mgr. Marcela Minksová
4. ročník – Mgr. Zdeňka Myšková
5. ročník – Bc. Eva Bohuslavová
6. ročník – MgA. Ľubica Divulitová
Schůzky ročníkových učitelů se budou konat vždy v pondělí od 15:30 hod. v ředitelně školy.

XV. Pracovní porady předmětových komisí jednotlivých oddělení

Doporučuje se předsedům konat 1 – 2x za čtvrtletí, v případě naléhavosti aktuálně dle potřeby.

XVI. Duchovní obnovy

1. Adventní duch. obnova pro studenty středa 7. 12. 2016 po mši sv. 10:00 – 12:35 hod.
2. Adventní duch. obnova pro pedagogy a zaměstnance školy čtvrtek 8. 12. 2016 v 15:30 hod.
3. Postní duch. obnova pro studenty středa 8. 3. 2017 po mši sv. 10:00 – 12:35 hod.
4. Postní duch. obnova pro pedagogy a zaměstnance školy čtvrtek 9. 3. 2017 v 15:30 hod.

XVII. Konzultační hodiny - Výchovný poradce, Metodik prevence, Spirituál školy

Výchovný poradce – Mgr. Kateřina Sýkorová (kabinet č. 240)
Metodik prevence – Mgr. Milena Vašíčková (kabinet č. 242)
Spirituál školy – P. PeadDr. Mgr. Štefan Bednár (kabinet č. 237)
Konzultační hodiny jsou uvedeny v RH nebo na nástěnce poradce.

XVIII. Úřední hodiny sekretariátu pro studenty

po - čt 10:35 - 10:55 hod.

XIX. Lyžařský výcvikový kurz

LVVZ 1. ročníku se uskuteční od neděle 29. 1. 2017 do čtvrtku 2. 2. 2017
Místo: Malá Morávka v Jeseníkách, chata Kopřivná

XX. Ples školy

sobota 28. 1. 2017 v 19.00 hodin

XX. Školní výlet

Výlet plánovat individuálně v průběhu školního roku v délce maximálně 3 pracovních dnů. Zajištění a organizaci projednat v předstihu a plán výletu odevzdat řediteli školy nejpozději měsíc předem. Pro 1. – 3. ročníky a 5. ročník doporučuji termín pondělí 26. – středa 28. 6. 2017, pro 4. a 6. ročník podzimní termín.

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava