Organizace školního roku 2017/2018

Zveřejněná "Organizace školního roku" se vydává jako plán s platností k počátku školního roku. Škola si vyhrazuje právo (v důsledku nejrůznějších organizačních změn) provést změny v Organizaci školního roku.

Organizace školního roku - ke stažení

I. Zahájení šk. roku: pondělí 4. 9. 2017

1. Ukončení 1. pololetí středa 31. 1. 2018
2. Ukončení 2. pololetí pátek 29. 6. 2018

II. Prázdniny

1. Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017
2. Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018
3. Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
4. Jarní prázdniny: pondělí 5. 3. 2018 – neděle 11. 3. 2018
5. Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. 2018 – pátek 30. 3. 2018
6. Hlavní prázdniny: pondělí 2. 7. 2018 – pátek 31. 8. 2018

III. Dny otevřených dveří

1. Čtvrtek 9. 11. 2017 od 10:00 hod.
2. Čtvrtek 8. 2. 2018 od 10:00 hod.

IV. Talentové zkoušky

pondělí 15. 1. 2018 a úterý 16. 1. 2018
čtvrtek 26. 4. 2018

VI. Podzimní termíny maturitních zkoušek

Maturitní zkouška - písemná maturitní zkouška pondělí 4. 9. 2017 – středa 6. 9. 2017
Maturitní zkouška - ústní a praktická maturitní zkouška pondělí 18. 9. 2017

VII. Klasifikační pedagogické porady

1. Za 1. čtvrtletí: čtvrtek 2. 11. 2017 v 15:30 hod.
2. Za 1. pololetí: čtvrtek 25. 1. 2018 v 15:30 hod.
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. 1. 2018
3. Klasifikační porada pro maturitní 4. ročník a za 3. čtvrtletí: čtvrtek 26. 4. 2018 v 15:30 hod.
4. Klasifikační porada pro absolventský 6. ročník: čtvrtek 7. 6. 2018 v 15:30 hod.
5. Za 2. pololetí: čtvrtek 21. 6. 2018 v 15:30 hod.
Vyučování v 2. pololetí bude ukončeno v pátek dne 29. 6. 2018

VIII. Maturitní zkoušky

1. Praktická mat. zkouška z hlavního oboru úterý 8. 5. 2018 – pátek 11. 5. 2018
2. Ústní mat. zkoušky společné + profilové části pondělí 21. 5. 2018 – pátek 25. 5. 2018
3. Písemné práce + didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Český jazyk a literatura 11. 4. 2018 (PP), 3. 5. 2018 (DT)
Anglický jazyk 2. 5. 2018 (PP), 4. 5. 2018 (DT)
Německý jazyk 3. 5. 2018 (PP), 4. 5. 2018 (DT)
4. Předávání maturitních vysvědčení bude upřesněno

IX. Absolutorium

1. Teoretická zkouška, obhajoba, zkouška z cizího jazyka pondělí 11. 6. 2018 – čtvrtek 14. 6. 2018

X. Třídní schůzky SRPŠ

1. Čtvrtek 9. 11. 2017 v 17:00 hod.
2. Čtvrtek 26. 4. 2018 v 17:00 hod.

XI. Koncertní činnost

viz samostatný plán
Umělecká rada je svolávána podle potřeby.

XII. Studentské mše sv.

Konají se pravidelně, vždy ve středu v 9:00 hod v kapli Povýšení sv. Kříže. Nácvik na mši sv. se koná vždy před mší sv. od 8:00 do 8:55 hod dle instrukcí MgA. Šikuly a BcA. Kubenky buď ve zkušebně sboru, nebo v kapli Povýšení sv. Kříže.

XIII. Ročníkoví učitelé

1. ročník – Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.
2. ročník –Mgr. Milena Vašíčková
3. ročník – Mgr. Kateřina Sýkorová
4. ročník – MgA. Ľubica Divulitová
5. ročník – Mgr. Zdeňka Myšková
6. ročník – Bc. Eva Bohuslavová
Schůzky ročníkových učitelů se budou konat vždy v pondělí od 15:30 hod. v ředitelně školy.

XIV. Pracovní porady jednotlivých oddělení

Doporučuje se vedoucím konat 1 – 2x za čtvrtletí, v případě naléhavosti aktuálně dle potřeby.

XV. Duchovní obnovy

1. Adventní duch. obnova pro studenty středa 6. 12. 2017 po mši sv. 10:00 – 12:35 hod.
2. Adventní duch. obnova pro pedagogy a zaměstnance školy čtvrtek 7. 12. 2017 v 15:30 hod.
3. Postní duch. obnova pro studenty středa 14. 3. 2018 po mši sv. 10:00 – 12:35 hod.
4. Postní duch. obnova pro pedagogy a zaměstnance školy čtvrtek 15. 3. 2018 v 15:30 hod.

XVI. Konzultační hodiny - Výchovný poradce, Metodik prevence, Spirituál školy, Školní psycholog

Výchovný poradce – Mgr. Kateřina Sýkorová (kabinet č. 240)
Metodik prevence – Mgr. Milena Vašíčková (kabinet č. 242)
Spirituál školy – P. PeadDr. Mgr. Štefan Bednár (kabinet č. 237)
Školní psycholog – Mgr. Tereza Petrůjová (kabinet č. 237)
Konzultační hodiny jsou uvedeny v RH nebo na nástěnce poradce.

XVII. Úřední hodiny sekretariátu pro studenty

po - čt 10:35 - 10:55 hod.

XVIII. Lyžařský výcvikový kurz

LVVZ 1. ročníku se uskuteční od neděle 28. 1. 2018 do čtvrtku 1. 2. 2018
Místo: Malá Morávka v Jeseníkách, chata Kopřivná

XIX. Ples školy

sobota 10. 2. 2018 v 19.00 hodin

XX. Školní výlet

Výlet plánovat individuálně v průběhu školního roku v délce maximálně 3 pracovních dnů. Zajištění a organizaci projednat v předstihu a plán výletu odevzdat řediteli školy nejpozději měsíc předem. Pro 1. – 3. ročníky a 5. ročník doporučuji termín pondělí 25. – středa 27. 6. 2018, pro 4. a 6. ročník podzimní termín.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava