Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Jsme první konzervatoří v České republice, se kterou spolupracoval mezinárodně uznávaný dirigent a zakladatel souboru Collegium 1704 Václav Luks

Církevní konzervatoř Opava (CKO) připravila v červnu 2014 mimořádný koncert. Produkci CKO se podařilo navázat spolupráci s prestižním českým souborem, zaměřeným na interpretaci staré hudby, Collegiem 1704, v jehož čele stojí mezinárodně uznávaný dirigent Václav Luks. Toho konzervatoř získala pro realizaci zapomenutého oratoria Der Sterbende Jesus (Umírající Kristus) českého skladatele Františka Antonína Rösslera. Projekt, který vzbudil nebývalý zájem hudbymilovné veřejnosti i médií (koncert 27. 3. 2013 z Bruntálu živě přenášel Čro 3 Vltava), na jehož počátku stálo objevení a identifikace partitury oratoria muzikoložkou konzervatoře Markétou Wiesnerovou na řádové faře v Bruntálu, přes její přepis do současné notace, až ke kritické edici, konzervatoř oživila ve školním roce 2013/2014.

Václav Luks zajížděl do Opavy na sborové zkoušky již od dubna 2014. Posluchači konzervatoře pracovali pod jeho vedením s velkým nadšením a dokázali ocenit zejména dirigentovy znalosti a umění zkoušet. Václav Luks jim předával své zkušenosti, které byly zásadní v jejich dalším profesním růstu a prohlubily jejich poznatky v oboru staré duchovní hudby, učil je disciplíně a systematické práci, která panuje v profesionálních souborech.

Je pro nás vyznamenáním, že k takovéto spolupráci došlo a domníváme se, že specializace konzervatoře na duchovní hudbu, se kterou máme nemalé zkušenosti a kterou běžně na koncertech pro veřejnost uvádíme, sehrála mj. v tomto rozhodování důležitou roli.

Václav Luks ve spolupráci se sborem CKO a Collegiem 1704 uvedli oratorium ve čtvrtek 26. června 2014 v 18:00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Opavě. Jako sólisté vystoupili:

  • Václav Čížek (Evangelista Jan), absolvent CKO
  • Kamila Zbořilová (Marie). absolventka CKO
  • Kamila Mazalová, j. h. (Josef z Arimatie)
  • David Nykl, j. h. (Ježíš)

Nad koncertem převzal záštitu primátor města Opavy Zdeněk Jirásek a velmistr Německého řádu Bruno Platter. Náš společný projekt podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Statutární město Opava.

Poslechněte si ukázku závěrečného sboru z oratoria:

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava