NOVÉ ZAMĚŘENÍ TROJOBOR CÍRKEVNÍ HUDBA

Církevní konzervatoř Opava nabízí plnohodnotné studium pro chrámové hudebníky a ředitele kůrů. Zaměření Trojobor Církevní hudba je samostatným hlavním oborem dle RVP Hudba. Doba trvání studia je 6 let včetně maturitních zkoušek a absolutoria. Zaměření Trojobor Církevní hudba zahrnuje tradičně hru na varhany, zpěv a řízení sboru, stejně jako mnoho dalších liturgických, uměleckých a všeobecně vzdělávacích předmětů. Studium je kvůli své náročnosti možné pouze v denní formě. Veškerá náplň vychází z pozitivního křesťanského vztahu k chrámové službě, její duchovní podstatě a významu pro přímé účastníky bohoslužeb. Uplatnění absolventů a jejich pedagogická způsobilost je zaměřena především na kultivaci hudebního života církví, výuku na církevních školách i na studium na vysokých školách. Zaměření Trojobor Církevní hudba nabízíme jako jediná konzervatoř v ČR.

Zájemci o Trojobor Církevní hudba se mohou hlásit ke studiu do 30. 11. 2017 na adrese Církevní konzervatoř Opava, Beethovenova 1, bližší informace poskytneme na e-mailu: info@konzervator.cz

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava