PŘÍPRAVNÉ KURZY k talentovým zkouškám 2017/2018

Zájemcům o studium i letos nabízíme PŘÍPRAVNÉ KURZY v čtyřech termínech:

24. listopadu 2017
8. prosince 2017
15. prosince 2017
5. ledna 2018.

Uchazeči jsou připravováni z hudební nauky ve skupinové výuce a v individuálních hodinách k talentové zkoušce ze zvoleného zaměření studia.

Rozsah kurzů je stanoven na 8 vyučovacích hodin (4 x 2 hodiny) dle vybraného zaměření studia a stupně znalostí a dovedností uchazeče. Kurzy budou probíhat vždy v pátek v budově Církevní konzervatoře Opava, ul. Beethovenova 1.
V případě zájmu vystavíme žákovi/žačce potvrzení o účasti v přípravných kurzech, jako omluvenku pro základní školu.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava