DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017

Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek
9. února 2017.

Program:
10.00 a 16.00 hodin - koncerty studentů a pedagogů konzervatoře
11.00, 13.00, a 15.00 hodin - komentované prohlídky areálu školy

V rámci tohoto dne proběhne koncert studentů, představení jednotlivých studijních oborů, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže a další doprovodný program.
Zájemci o studium budou mít možnost konzultací s pedagogy hlavních oborů. Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797, 595 173 028 nebo
e-mailem: info@konzervator.cz

Školu lze navštívit i kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s možností prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, individuální konzultace s pedagogy apod.

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava