Aktuality - archiv

Kurzy gregoriánského chorálu s Davidem Ebenem

CKO pořádala Kurzy gregoriánského chorálu s Davidem Ebenem. Uskutečnil se ve dnech 19. a 20. března (čtvrtek - pátek) v Aule konzervatoře na Beethovenově ul. 1 a v Konkatedrále Panny Marie v Opavě. Program: teoretické přednášky, praktická výuka, zpěv Kompletáře. Podrobnější program naleznete v příloze. Celá aktualita »

Varhanní koncert studentů

Varhanní koncert studentů CKO proběhl v úterý 17. 3. 2015 od 17.30 hodin v Sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Zazněly skladby barokních, romantických i moderních autorů.

Pěvecký koncert studentů pátého ročníku

Ve středu 11. března 2015 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Pěvecký koncert studentů pátého ročníku.

11. REPREZENTAČNÍ PLES

Církevní konzervatoř Opava pořádala Jedenáctý REPREZENTAČNÍ PLES v sobotu 24. ledna 2015 od 19 hodin v prostorách konzervatoře, ul. Beethovenova 1, Opava.

Adventní koncerty 2014

Církevní konzervatoř Opava pořádala i v roce 2014 v pořadí již 11. ročník cyklu adventních koncertů, které každoročně na sklonku roku realizuje ve městech Moravskoslezského kraje i v zahraničí. V letošním roce studenti a pedagogové konzervatoře se svými hosty - barokním souborem Czech Ensemble Baroque a dirigentem Romanem Válkem reprezentovali Opavu ve městech Ostrava, Bolatice a s adventním repertoárem zajeli účinkující také do předvánoční Vídně na pozvání velmistra Německého řádu. Závěrečný ko... Celá aktualita »

Vystoupení na vernisáži výstavy Slezského zemského muzea

Studenti a pedagogové konzervatoře vystoupili v úterý 11. 11. 2014 na vernisáži výstavy "Země a její pán" ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. Více na: www.szm.cz

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2014

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlásili 18. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, Opava 2014. Vítězem se stal a také Cenu Nadace ČHF za nejlepší interpretaci skladby P. Ebena získal Tomáš Mihalik ze Slovenska. Druhou cenu obdržel Tomasz Soczek z Polska, třetí cenu Mona Rozdestvenskyte z Litvy. Vítězem soutěže v improvizaci se stal Simon Schumacher z Německa. Interpretační soutěž mladých varhaníků, která probíhala od 27. 10. do 1. 11. 2014,... Celá aktualita »

Skladatelé ve Slezsku - koncert k Roku české hudby

Již tradičně se roky končící čtyřkou, ve kterých si připomínáme výročí velkých českých skladatelů, označují v české kulturní oblasti tzv. Rokem české hudby. Do oslav Roku české hudby 2014 se v letošním roce zapojilo i muzikologické pracoviště Slezského zemského muzea a to projektem s názvem „Hudební skladatelé působící v českém Slezsku ve sbírkách Slezského zemského muzea“. Základním jádrem projektu je oživení skladeb zapomenutých skladatelů, kteří působili v českém Slezsku a zanechali tu trva... Celá aktualita »

Procházka staletími - Koncert CKO v rámci Bezručovy Opavy 2014

V rámci programu Bezručovy Opavy 2014 vystoupili studenti i pedagogové Církevní konzervatoře Opava s koncertem pod názvem "Procházka staletími". Koncert se konal ve čtvrtek 25. září 2014 v 17 hodin v aule školy. Zazněla sborová, komorní i sólová tvorba, instrumentální i pěvecká.

Koncertní zájezd pedagogů

Ve dnech 19. - 21. 9. 2014 absolvovali pedagogové Církevní konzervatoře Opava koncertní zájezd do Rakouska. V řádovém kostele sv. Michala ve městě Gumpoldskirchen provedli na koncertě a mši svaté díla duchovní hudby od období baroka až po romantizmus.

Slavnostní zahájení školního roku 2014-2015

Slavnostní zahájení nového školního roku 2014-2015 v Církevní konzervatoři Opava začalo mší svatou slavenou velmistrem Řádu J. E. opatem Dr. Bruno Platterem OT, spirituálem školy P. Dr. Štefanem Bednárem OT a dalšími kněžími v pondělí 1. září 2014 v 10 hodin ve školní kapli Sv. Kříže v Opavě za přítomnosti představené československé provincie Řádových sester a zřizovatelek konzervatoře M. M. Mgr. Petry Daňové OT. Hudební část liturgie ztvárnili studenti a pedagogové CKO. Velmistr i představená ... Celá aktualita »

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera - Rosettiho

Církevní konzervatoř Opava připravila na červen mimořádný koncert. Produkci CKO se podařilo navázat spolupráci s prestižním českým souborem, zaměřeným na interpretaci staré hudby, Collegiem 1704, v jehož čele stojí dirigent Václav Luks, kterého konzervatoř získala pro realizaci zapomenutého oratoria Františka Antonína Rösslera - Rosettiho Der Sterbende Jesus. CKO ve spolupráci s Václavem Luksem a Collegiem 1704 uvedli toto oratorium v Opavě ve čtvrtek 26. června 2014 v 18 hodin. Místo konání ko... Celá aktualita »

Koncert studentů pěveckého oddělení

Ve čtvrtek 5. června 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Pěvecký koncert studentů pátého ročníku. První letošní koncert studentů pěveckého oddělení proběhl ve čtvrtek 3. dubna 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě.

Biřmování velmistrem Řádu J. E. opatem Dr. Bruno Platterem OT

V pátek 16. května 2014 v 10 hodin v řádové a školní Kapli Povýšení sv. Kříže v Opavě udělil velmistr Německého řádu J. E. opat Dr. Bruno Platter OT za přítomnosti spirituála školy P. Dr. Štefana Bednára OT a matky představené československé provincie Řádových sester a zřizovatelek konzervatoře M. M. Mgr. Petry Daňové OT svátost biřmování studentům CKO. Na slavnosti se svým hudebním účinkováním podíleli studenti CKO pod vedením pedagogů Lukáše Kubenky a Jiřího Šikuly. Po bohoslužbě následovala ... Celá aktualita »

Koncert oddělení řízení sboru

V pondělí 12. května 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Koncert oddělení řízení sboru CKO. V podání pěveckých sborů školy a pod vedením studentů oddělení řízení sboru zazněla díla barokní, romantické a soudobé sborové literatury.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava