Aktuality - archiv

KOMORNÍ KONCERT HOUSLISTY JANÁČKOVY FILHARMONIE A PEDAGOGA KONZERVATOŘE ROMANA MŽIKA A HOSTŮ

Konzervatoř pořádala KOMORNÍ KONCERT HOUSLISTY JANÁČKOVY FILHARMONIE A PEDAGOGA KONZERVATOŘE ROMANA MŽIKA A HOSTŮ. Hosty byli Alena Ondrišíková – viola a Lukáš Michel – klavír. Koncert se konal v úterý 23. února 2016 v 18 hodin v Aule Církevní konzervatoře na Beethovenově ul. 1 v Opavě. Na programu: Mozart, Schubert, Martinů, Fischer a další. Celá aktualita »

Klavírní koncert Miroslava Míče

V Církevní konzervatoři proběhl Klavírní koncert Miroslava Míče ve čtvrtek 4. února 2016 v 16 hodin. Aula konzervatoře, Beethovenova 1, Opava. Program v příloze. Celá aktualita »

ADVENTNÍ KONCERT OPAVA

Adventní koncert Církevní konzervatoře Opava v rámci 12. ročníku Cyklu adventních koncertů se konal ve čtvrtek 17. prosince 2015 v 18.00 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Zněla mimo jiné díla staré hudby autorů jako Scheidt, Bach, ale i Plánický či Vivaldi. Účinkovaly pěvecké sbory konzervatoře, sólisté z řad studentů, pedagogové i hosté. Stěžejním dílem koncertu byl Dixit Dominus, RV 595 Antonia Vivaldiho. Jde o dílo esenciálně spjato s adventní duchovností vyjádřující mysti... Celá aktualita »

Koncert pedagogů konzervatoře v chrámu sv. Ducha

V úterý 24. listopadu pedagogové opavské konzervatoře účinkovali na koncertu duchovní hudby v minoritském chrámu sv. Ducha v Opavě. Koncert byl součástí letošní nové abonentní řady konzervatoře. Cena abonentky: 320,- Kč Vstupné na jeden koncert: 100,- Kč Důchodci, studenti a děti - celý cyklus: 200,- Kč Vstupenky lze objednat na: info@konzervator.cz nebo na tel. č. 731 625 797. Celá aktualita »

Studijní zájezd studentů a pedagogů CKO do Velké Británie

Ve dnech 25. října až 1. listopadu 2015 se uskutečnil studijní zájezd studentů a pedagogů CKO do Velké Británie (Londýn a okolí) v rámci projektu podpořeného EU s názvem "Podpora vzdělávání v Církevní konzervatoři Opava".

Klavírní recitál Jana Šimandla

V úterý 20. října 2015 v 18 hodin v Aule CKO koncertoval úspěšný mladý klavírista a pedagog opavské konzervatoře Jan Šimandl. V programu jeho sólového recitálu zazněla díla F. Chopina, F. Liszta a M. Musorgského. Akce se konala v rámci letošní nové abonentní řady konzervatoře. Cena abonentky: 320,- Kč. Vstupné na tento koncert: dobrovolné. Důchodci, studenti a děti - celý cyklus: 200,- Kč. Vstupenky lze objednat na: info@konzervator.cz nebo na tel. č. 731 625 797.

Koncertní zájezd pedagogů v Rakousku

Ve dnech 9. - 11. října 2015 absolvovali pedagogové Církevní konzervatoře Opava koncertní zájezd do Rakouska. V řádovém kostele sv. Michala ve městě Gumpoldskirchen provedli na koncertě a mši svaté díla duchovní hudby od období baroka až po romantizmus a modernu.

Vystoupení pěv. sboru CKO - 210 let Slezského divadla

Pěvecký sbor CKO Laudate Dominum vystoupí ve Slezském divadle Opava u příležetosti 210 výročí jeho založení 1. října 2015 v 19 hodin. Jste srdečně zváni!

Studenti na interpretačním kurzu v Německu

Ve dnech 22. - 26. září 2015 se čtyři vybraní studenti CKO zúčastnili Varhanního interpretačního kurzu v Německu v oblasti Luebben-Niederlausitz na deseti historických nástrojích z období baroka a romantismu s prestižními lektory z ČR, SRN a Polska.

Vystoupení na vernisáži Slezského zemského muzea

Studenti a pedagogové opavské konzervatoře vystoupili v úterý 15. září 2015 v 17 hodin na vernisáži výstavy "Neklidné století - Abeceda literatury" v Památníku P. Bezruče v Opavě. Zněla zejména komorní hudba opavského autora 20. století V. Kálika. Více na: http://www.szm.cz/udalost/313/abeceda-literatury.html

Přednáška a workshop španělské sopranistky Marty Maria Infante

Ve čtvrtek 10. 9. ve 14.30 hodin se v Aule CKO uskutečnila přednáška a workshop španělské sopranistky Marty Maria Infante s tématem „Interpretace španělské a italské barokní vokální hudby“.

Vystoupení na vernisáži Slezského zemského muzea

Studenti a pedagogové opavské konzervatoře vystoupili v úterý 1. září 2015 v 17 hodin na vernisáži výstavy "Neklidné století" ve výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. Zazněla zejména komorní hudba opavského autora 20. století V. Kálika. Více na: www.szm.cz

Mše svatá při ukončení školního roku 2014/2015

Mši svatou v rámci ukončení školního roku slavil velmistr Řádu J. E. opat Dr. Bruno Platter OT společně se spirituálem školy P. Dr. Štefanem Bednárem OT a dalšími kněžími ve školní a Řádové kapli sv. Kříže v Opavě za přítomnosti představené Řádové provincie sester a zřizovatelek Církevní konzervatoře M. M. Mgr. Petry Daňové OT v pondělí 29. června 2015 ve 13 hodin. Účinkovali studenti a pedagogové konzervatoře.

Uvedení Mozartovy opery Bastien a Bastienka

Studenti a pedagogové CKO účinkovali v představení opery Bastien a Bastienka, KV 50/46b od Wolfganga Amadea Mozarta. Uvedena byla v Loutkovém divadle v Opavě ve dnech 16. a 17. června 2015 (úterý a středa) od 18 hodin.

5. ročník Přehlídky varhaníků, Brno 2015

Ve čtvrtek 11. června 2015 vystoupili studenti CKO Martin Kordas a Václav Stoklasa na 5. ročníku Varhanní přehlídky konzervatoří ČR pořádaném Konzervatoří Brno v tamním Jezuitském kostele a v Katedrále sv. Petra a Pavla. První ročník Varhanní přehlídky pořádala Církevní konzervatoř Opava v roce 2011 ve varhanním sálu opavské Knihovny Petra Bezruče, druhý se konal ve chrámu sv. Mořice v Olomouci, třetí ročník v Konzervatoři Pardubice a čtvrtý v Konzervatoři Ostrava. Více informací o Varhanní přeh... Celá aktualita »

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava