Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje všeobecné a hudební vzdělání v oborech:

  • HUDBA 82-44-P/01
  • ZPĚV 82-45-P/01

ve formě denního a kombinovaného studia. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS.

Celkové pojetí vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby. Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, řízení sboru, dirigování a skladbu. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř rozšířenou výuku odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů.

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM

Vyučovaná studijní zaměření

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017

Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek
9. února 2017.

Program:
10.00 a 16.00 hodin - koncerty studentů a pedagogů konzervatoře
11.00, 13.00, a 15.00 hodin - komentované prohlídky areálu školy

V rámci tohoto dne proběhne koncert studentů, představení jednotlivých studijních oborů, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže a další doprovodný program.
Zájemci o studium budou mít možnost konzultací s pedagogy hlavních oborů. Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797, 595 173 028 nebo
e-mailem: info@konzervator.cz

Školu lze navštívit i kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s možností prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, individuální konzultace s pedagogy apod.

Kontaktní telefon: 595 173 028

Více kontaktů

Video: Barokní dílny MÁME RÁDI BAROKO 2016

Hudební tábor Opava 10.-14. července 2017 pro děti a mládež od 11 do 15 let

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře

AKTUALITY

Výběrové řízení na místo vychovatel (-ka) v domově mládeže

Církevní konzervatoř Opava vyhlašuje výběrové řízení na místo: Vychovatel (-ka) v domově mládeže. Více viz. příloha. Celá aktualita »

Cyklus abonentních koncertů Církevní konzervatoře Opava 2016 - 2017

Církevní konzervatoř Opava v sezóně 2016 - 2017 připravuje další řadu abonentních koncertů komorní, sólové, sborové a orchestrální hudby. Pátý z abonentních koncertů se bude konat v úterý 25. dubna 2017 v 18.00 hodin v Sále knihovny Petra Bezruče v Opavě. Představí se mládí interpreti - žáci zák... Celá aktualita »

Beethovenův Hradec 2017

55. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru housle pořádá Církevní konzervatoř Opava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů. ... Celá aktualita »