Vítejte

Církevní konzervatoř Opava poskytuje všeobecné a hudební vzdělání v oborech:

  • HUDBA 82-44-P/01
  • ZPĚV 82-45-P/01

ve formě denního a kombinovaného studia. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS.

Celkové pojetí vzdělávání vychází kromě standardních učebních osnov pro konzervatoře rovněž z tradic duchovní chrámové hudby. Škola nabízí výuku hry na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, sólový zpěv, řízení sboru, dirigování a skladbu. Oproti jiným konzervatořím poskytuje opavská konzervatoř rozšířenou výuku odborných předmětů v oblasti církevní hudby, která zahrnuje hru na varhany, vokální projev a řízení sboru, a je opřená o soubor dalších odborných předmětů.

Video: Barokní dílny MÁME RÁDI BAROKO 2016

Hudební tábor Opava 10.-14. července 2017 pro děti a mládež od 11 do 15 let

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera

Almanach k 15. výročí založení konzervatoře

AKTUALITY

Komorní orchestr CKO a Smíšený sbor Laudate Dominum přijímá nové členy

Jsme otevřeni jak pro profesionální tak i pro amatérské hudebníky. Zkoušky probíhají v budově konzervatoře. Po předchozí telefonické domluvě je možné nezávazně navštívit zkoušky. Možnost přihlášení v období května 2017.

Ukázky z koncertů: https://www.youtube.com/watch?v=eC4s4H3t61E&t=2s

Kontakt: info@konzervator.cz tel.: 731 625 797

Výběrové řízení na místo pedagoga hry na kytaru

Ředitel Církevní konzervatoře Opava vyhlašuje výběrové řízení na místo pedagoga hry na kytaru na zkrácený pracovní úvazek s nástupem od 1. 9. 2017. Požadavky výběrového řízení: 1) v interpretační oblasti: Sólový výstup v rozsahu min. 20 minut:  1 skladba z období renesance a baroka ... Celá aktualita »

Cyklus abonentních koncertů Církevní konzervatoře Opava 2016 - 2017

Církevní konzervatoř Opava v sezóně 2016 - 2017 připravuje další řadu abonentních koncertů komorní, sólové, sborové a orchestrální hudby. Pátý z abonentních koncertů se bude konat v úterý 25. dubna 2017 v 18.00 hodin v Sále knihovny Petra Bezruče v Opavě. Představí se mládí interpreti - žáci zák... Celá aktualita »

Beethovenův Hradec 2017

55. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec v oboru housle pořádá Církevní konzervatoř Opava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – správou zámku Hradec nad Moravicí za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury České republiky a dalších sponzorů. ... Celá aktualita »